Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: autism.

Hej jag undrar angående min son som de undrar om han eventuellt har någon form av autism. Hur vet man om någon har lindrig autism eller är väldigt blyg? Är man blyg och har dåligt självförtroende så har man problem med samspel och att samarbeta med andra, och man är ju väldigt tyst borta för rädslan att göra bort sej. Hemma babblar han på och är sej själv.

Svar:

Jag vet inte hur gammal din son är men förstår att han håller på att utredas på grund av svårigheter han har att fungera tillsammans med andra människor i grupp, till exempel på fritids eller i skolan. Jag vet inte heller om det är nytillkomna problem eller om han är som han alltid varit, men man funderar nu tydligen på om detta skulle kunna bero på någon form av autistisk störning.

Jag vet för lite för att kunna uttala mig mer i detalj om ärendet, men rent spontant tycker jag det är en ganska stor skillnad på att att ha autistiska drag och att vara blyg och tillbakadragen utanför den närmaste familje- och vänkretsen. Många människor känner sig osäkra och bortkomna i vissa sammanhang, inte bara som barn utan långt upp i vuxen ålder, och många kanske aldrig kommer över det. Det handlar mycket om självkänsla och självförtroende och erfarenheter som man på gott och ont har gjort i livet. I många fall löser det av sig självt, när man kommer in i en fas av förändring och frigörelse i livet, till exempel i samband med en förälskelse eller någon annan viktig händelse. Det finns också professionell hjälp att få för att åtminstone till viss del komma till rätta med problematiken.

När vi däremot talar om autism eller autistiska drag i personligheten så handlar det om mer djupgående svårigheter i fungerandet som ytterst kan hänföras till att hjärnan helt enkelt tolkar och reagerar annorlunda på olika signaler från omvärlden. Det kan till exempel vara svårt att förstå de subtila och finstämda nyanserna i kroppspråk och gester eller i ord och uttryck. Det kan handla om konkret tänkande på det viset att allting tas bokstavligt. Det kan finnas tvångsmässiga beteenden och ritualer som kan vara svåra för omvärlden att förstå sig på och förhålla sig till. Framför allt brukar det finnas stora svårigheter att se andra människors behov och önskningar i förhållande till de egna. Andra störningar i kommunikationen är också vanliga.

Även om den autistiska störningen alltid uppträder i lättare och svårare former, och även om det alltid finns en individuell variation i det enskilda fallet, så kan man väl ändå säga att om din son inte uppvisar några av de här mer specifikt autistiska störningarna hemma utan tycks vara helt normal och välfungerande men istället blir förändrad och tillbakadragen när han kommer ut bland andra människor, så ökar i alla fall möjligheten av att det handlar just om blyghet och inte nödvändigtvis autism.

Jag hoppas svaret kan hjälpa dig lite att förstå dins sons svårigheter bättre.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.