Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Aspergers syndrom

Jag är begåvad, men har ändå haft igångsättningssvårigheter i hela mitt liv, vilket med tiden ställt till allt större bekymmer. Det försvårar sociala kontakter eftersom jag inte klarar av att ta kontakt med människor trots att de sociala situationerna i sig går bra, och det hindrar mig att avsluta några som helst studier trots såväl motivation, vilja och begåvning. Nyligen fick jag en Asperger-diagnos och trodde att det kanske skulle gå att hitta nya lösningar jag inte prövat tidigare. Det visar sig dock att detta var långt ifrån sanningen. Oavsett vart man provar, som till exempel habiliteringen eller öppenvårdsmottagningen, så visar det sig att inte bara saknas det experter där, utan ingen vet heller vem man skall vända sig till. Av det skälet är den enkla frågan, hur hittar man någon som faktiskt kan något om problem av den här typen, eller åtminstone, vem kan man fråga?

Svar:

Jag förstår att du inte har det lätt och att du har levt med dina svårigheter i många år och att dessa har fått stora konsekvenser inom många livsområden. Som du säkert vet så finns det ingen farmakologisk behandling for Aspergers syndrom i sig (däremot kan man ibland vara hjälpt av medicin för samtidigt förekommande symtom som t ex depression och ångesttillstånd).

Den behandling som finns tillgänglig for att lindra och förbättra själva Aspergersyndromet består vanligen av olika psykologiska/pedagogiska interventioner som syftar till att hjälpa den drabbade att bättre leva med sina svårigheter. Kognitiv beteendeterapi är vanligen bra (men måste nog ges av en terapeut med särskild kunskap och erfarenhet av tillståndet).

Frågan är då var man hittar detta. Vanligen diagnosticeras tillståndet redan i barn och ungdomsåren varför de flesta människor får sin behandling via den barn och ungdomspsykiatriska vården. När man uppnått vuxen ålder brukar man remitteras vanligen till den vuxenpsykiatriska vården alternativt till habilitering/rehabilitering.

Jag känner inte till hur det ser ut på din hemort men en möjlig lösning skulle faktiskt kunna vara att fråga den barn och ungdomspsykiatriska vården till råds. Vart brukar man remittera de ungdomar som uppnått vuxen ålder med Aspergers syndrom? Jag är heller inte klar över vem som diagnosticerade dig med tillståndet men rimligen skulle denne också kunna ge råd om var du kan söka behandling.

Hoppas jag kunnat vara till någon vägledning.

Bästa hälsningar

Lars Davidsson
Överläkare, specialistläkare i allmänpsykiatri


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.