Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Amfetamin - alltid bra vid adhd?

Har alla med adhd hjälp av amfetinpreparat? Min son har fått sådant i två olika omgångar utan att det har "hjälpt" mot hans beteendeproblem, koncentrationsproblem, noll planering, extrem glömska och slarv o s v. Eftersom behandlingen misslyckades avskrevs den diagnosen. Finns inte annan behandling?

Svar:

Nej - alla med ADHD svarar inte på centralstimulantia.

Om man prövar metylfenidat och amfetamin svarar ca 95% på behandlingen. Det finns en
medicin atomoxetin som verkar mer på Noradrenalin som man också kan pröva. Det kan också vara en dosfråga dvs för låg dos om man inte svarat på amfetamin eller metylfenidat.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.