Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Adhd barn

Hej, jag är nybliven student som har gått barn- och fritidsgymnasiet. Jag har fått vikariat på en skola som fritidsledare och vi har fått ett barn där som jag ska ha extra koll på, denna kille är diagnostiserad adhd. Han har precis blivit förflyttad från sitt hem till en fosterfamilj, killen är 10 år och är väldigt gapig och han har även svårt att få kritik, men han lyssnar mycket mera på mig än dom andra fröknarna, därför har jag fått en liten veckotjänst som personlig assistent till denna kille. Som jag tycker är jättekul. Jag skulle vilja ha lite tips om hur jag ska göra, hur jag kan bemöta honom och hur jag ska säga ifrån? Vad kan underlätta för honom i skolan?

Svar:

Hej!

Det är lätt att man hamnar i onda cirklar i samspel med svårhanterliga barn. Det. Låter bra att du har en god relation till pojken. Det är en förutsättning för att du skall kunna stödja och hjälpa honom.

När man arbetar som assistent är det lätt att man får rollen att passa eleven, vilket ofta leder till att man får rycka in när det redan är för sent. Detta leder till att det blir mycket av tjat och gränssättning och er goda relation bryts.

För att bevara och förbättra relationen med pojken kan ett sätt vara att verkligen ta reda på hur han upplever sin situation i skolan. Att återkommande ha samtal med honom vad han tycker är roligt respektive tråkigt eller rent av förfärligt i skolan och tillsammans hitta lösningar för att förändra de situationer som känns svåra eller tråkiga. Och sedan göra en gemensam utvärdering hur förändringarna blev.

Tillsammans med läraren kan du titta lite närmare på då han blir gapig. Vilka krav ställs på honom i dessa situationer. Lika viktigt är det att titta på i vilka situationer fungerar han bra. Vad skiljer de situationer som fungerar respektive inte fungerar vad gäller krav på förmågor eller färdigheter t.ex. Uthållighet, skapa sammanhang, planera, läsa, arbeta självständigt, följa instruktion och regler, samspel m.m.

Du efterfrågar tips hur du kan hjälpa honom och bemöta honom.

Barn med ADHD drar ofta på sig mycket tjat och kritik och det blir det som dominerar i samvaron med barnet. Att medvetet gå in för att hitta så många tillfällen som möjligt under dagen då du ger honom uppmuntran och beröm. För att det skall bli det positiva som dominerar måste man även berömma självklarheter som t.ex.bra att du kom så fort då jag ropade på dig!

Det är viktigt att du och läraren gör klart för varandra vilka behov av stöd och hjälp du skall tillgodose hos pojken och vilka behov av stöd som är lärarens roll.

Ostrukturerade och fria situationer och uppgifter är många gånger svåra för barn med ADHD. Din roll kan vara att tillsammans med pojken planera och kanske hjälpa med idéer, hur och vad han kan göra. Rasten kan vara en sådan situation, skriva en fri berättelse en annan.

Att hjälpa honom att komma in i tankesättet då han skall starta en arbetsuppgift. Här är det viktigt att man benämner och visar hur han kan tänka eller göra. Inte starta med en fråga t.ex.hur var det du skulle göra här?
Utan, här ska du göra så här: Snabb respons och coacha honom fram i arbetet kan vara en annan viktig roll som du får ta. När han tappar fokus på det han skall ägna sig åt behöver han få hjälp att hitta tillbaka till ursprungsregeln. Ge honom hjälp som vid start av ny uppgift.

Barn med ADHD har behov av tydlighet. Visuella arbetsscheman och arbetsbeskrivningar kan vara ett pedagogiskt medel för att tydliggöra och hjälpa honom att få svar på frågorna vad ska jag göra, när, hur, hur mycket, hur många och vad gör jag sedan?

Filosofin: Barn gör rätt om de kan. Om de inte kan måste vi vuxna ta reda på vilka förmågor och färdigheter måste vi hjälpa dem att utveckla.

Med vänliga hälsningar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.