Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: ADHD

Min son är narkoman har fått diagnosen ADHD nu efter 10 års missbruk, diagnosen ställdes endast med att fylla i formulär, jag undrar: är det ingen annan undersökning som behöver göras?

Svar:

Först och främst bör din son naturligtvis genomgå en vanlig läkarundersökning som också innefattar blodprover för att se att allt är bra och att det inte finns andra förklaringar till hans problem. En rutinneurologisk undersökning bör också göras, tycker jag. Om det inte finns skäl att tro att det finns några andra orsaker, kan man ställa diagnosen ADHD baserat på den kliniska bedömningen i kombination med uppgifter från din son och från familjemedlemmar och andra i omgivningen som känt honom länge, helst sedan uppväxten. Den information man letar efter är sådant som kan bekräfta - eller avfärda - symtom som kan tyda på förekomst av ADHD, det vill säga uppgifter om överaktivitet, koncentrationsvårigheter, impulsivitet, oöverlagt handlande med mera som anses karakteristiskt för ADHD.

Personligen skulle jag själv vilja komplettera med en psykometrisk undersökning, som är en omfattande testning som görs av en neuropsykolog. Den kan i detalj belysa vilka problem han har och, förutom att ge stöd för diagnosen, också ge information om styrkor och svagheter som kan vara värdefull att känna till för framtiden och därmed också mera konkret ge anvisningar om vilken typ av stöd han kan komma att behöva för att klara av till exempel studier eller arbete.

Om det finns oklarheter kring diagnosställandet kan man behöva komplettera med till exempel magnetröntgen av hjärnan, EEG, hjärnblodflödesmätning eller andra undersökningar som kan vara motiverade i det särskilda fallet.

När det gäller ADHD vid narkomani är det naturligtvis viktigt att tänka på komplicerande faktorer som till exempel hepatit eller andra sjukdomar eller skador som kan ha tillkommit i missbruket. Man måste också fundera på vilka risker en specifik behandling som till exempel amfetamin kan innebära. Förutom rent medicinska överväganden kan det också vara angeläget med en helhetsbedömning av den sociala situationen, så att man i görligaste mån underlättar en rehabilitering.

Jag hoppas att du fått svar på en del av dina funderingar och att det går bra för din son i framtiden.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg