Forum Neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF)


Till dig som har barn med diagnostiserad ADHD/ADD

Till en studie söker vi dig som har barn mellan 6-17 år med diagnostiserad ADHD/ADD och som medicineras. Studien sker i form av fokusgrupper och äger rum i Stockholm under mitten av maj. Diskussionen tar ca. 2 timmar och deltagarna får som tack för sin medverkan 500 kr i ersättning. Syftet med studien är att förstå mer om hur det är att leva med ADHD i vardagen, hur medicineringen fungerar och vad som kan fungera bättre mm. - för att kunna utveckla och förbättra mediciner och behandlingar inför framtiden. För mer information och intresseanmälan kontakta: Fokus Research AB, Narvavägen 29, 114 60 Stockholm tel: 0768-501214 (Anna Jonsson) eller 08-667 64 90 Du kan också maila: anna@fokus-research.se

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons