Forum Neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF)


Medverkan i undersökning?

Hej! Jag heter Emma, jag är student vid Stockholms universitet och går nu 7:e terminen. Detta innebär att jag just nu arbetar med min C-uppsats och med anledning av detta skriver jag till er Jag har nämligen för avsikt att skriva om föräldrars upplevelse av att leva med en dotter med ADHD i familjen. Detta vill jag undersöka utifrån både mammans och pappans perspektiv och vill därför intervjua föräldrapar. Min undersökning kommer att bestå av erfarenheter och upplevelser av olika slag både från tiden innan och efter diagnostiseringen. Jag är intresserad av de enskilda personernas erfarenheter och upplevelser om tillvaron i samband med dotterns ADHD. Dessa erfarenheter kommer bland annat att berör bemötande, relationer och hanterande av/i tillvaron. Intervjuerna kommer att vara omkring 60 minuter långa, de kommer att spelas in och delvis redovisas i min rapport. De personer som kommer att delta kommer självklart att anonymiseras och svaren kommer därmed inte att kunna spåras till dem. Eftersom att jag bor och studerar i Stockholm söker jag främst personer som är bosatta inom Stockholmsområdet. Vill du vara med i min undersökning och dela med dig av dina erfarenheter, eller känner du någon som kanske skulle kunna tänka sig? Hör i så fall gärna av dig till mig för mer information! Tack på förhand! Hälsningar Emma Kontakt: emmasoderholm@hotmail.com

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons