Forum Neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF)


Anhöriga eller vänner till personer som har ADHD

Hej! Jag arbetar för ett företag som validerar översättningar av frågeformulär för läkemedelsstudier och vi söker omgående 5 personer som KÄNNER någon som har ADHD (dvs förälder, släkting, skolpersonal, vän osv). Dessa personer kommer att få delta i en kort intervju per telefon, vars syfte är att utvärdera förståelse av det frågeformulär som har översatts. En ersättning på motsvarande 25 dollar betalas till intervjudeltagarna. Projektet är brådskande och intervjuerna beräknas äga rum från och med nästa vecka. Jag vore mycket tacksam över all hjälp att finna deltagare. Jag kan kontaktas på in2swedish@mac.com, eller via skype: moosewarning. Med vänlig hälsning, Petra Johansson för Corporate Translations Inc.

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons