Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Övergår MS alltid till sekundär progressiv MS (SPMS)?

Jag har en fråga om MS som övergår till sekundär progressiv. Gör alla det så småningom? Skjuter man bara upp det med alla nuvarande mediciner?

Om man inte kommit till sekundär progressiv fas när man blir lite äldre, kommer man aldrig dit då?

Om man mår relativt bra när man kommer till sekundär progressiv fas på grund av att man får läkemedel, kan man ändå bli riktigt dålig när man hamnar i den fasen?

 

Svar:

Hej och tack för dina frågor!

Jag tycker det är väldigt bra frågor du ställer som i dagsläget endast delvis kan besvaras eftersom modern behandling ännu inte funnits så länge. Jag tar frågorna i turordning såsom du skriver dom.

1. Alla personer som får skovvis MS övergår inte i sekundärprogressivt skede men de allra flesta gör det om man inte får någon behandling. Man räknar med att bara 15-20% aldrig övergår i sekundärprogressiv form utan behandling. Allt talar för, enligt min mening, att man skjuter upp den sekundärprogressiva fasen avsevärt om man kommer igång tidigt med effektiv behandling. Mest sannolikt kommer andelen som aldrig övergår i den fasen att öka avsevärt också men exakta siffror går inte att säga eftersom det kräver ytterligare 10-20 års uppföljning av modern behandling. Det kommer med stor sannolikhet också att vara dom som går över i sekundärprogressiv fas även om behandling sätts in tidigt eftersom MS sannolikt är en heterogen sjukdom med olika underliggande sjukdomsmekanismer för olika individer.


2. Man har alltid vetat att MS-inflammationen "bränner ut" i högre åldrar vilket innebär att risken för ytterligare skov minskar påtagligt med högre ålder och även att progressfasen planar ut och ingen eller mycket långsam försämring är att förvänta. Åldern när detta inträder är säkert olika för olika individer men har man inte kommit in i sekundärprogressivt skede vid 60-årsåldern borde risken vara liten att man gör det senare.

3. Jag tror absolut att den sekundärprogressiva  fasen blir mildare om man stått på medicinering innan dess, särskilt om man gjort det en längre tid. Den sammanlagda mängden skador minskar av medicinering och det borde inverka positivt på förloppet genom hela livet. Det är ju dock omöjligt att veta hur mycket detta spelar in för varje enskild individ eftersom man aldrig kommer att veta hur det skulle ha blivit utan medicinering. För de flesta talar det mesta för att det totalt sett går bättre om man får medicinering tidigt i sjukdomsförloppet.

Hälsningar Anders


Netdoktors fakta om orsaken till MS »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.