Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Sekundär progressiv MS

Jag har en fråga om MS som övergår till sekundär progressiv. Gör alla det så småningom? Skjuter man bara upp det med alla nuvarande mediciner?

Om man inte kommit till sekundär progressiv fas när man blir lite äldre, kommer man aldrig dit då?

Om man mår relativt bra när man kommer till sekundär progressiv fas på grund av att man får läkemedel, kan man ändå bli riktigt dålig när man hamnar i den fasen?

 

Svar:

Hej och tack för dina frågor!

Jag tycker det är väldigt bra frågor du ställer som i dagsläget endast delvis kan besvaras eftersom modern behandling ännu inte funnits så länge. Jag tar frågorna i turordning såsom du skriver dom.

1. Alla personer som får skovvis MS övergår inte i sekundärprogressivt skede men de allra flesta gör det om man inte får någon behandling. Man räknar med att bara 15-20% aldrig övergår i sekundärprogressiv form utan behandling. Allt talar för, enligt min mening, att man skjuter upp den sekundärprogressiva fasen avsevärt om man kommer igång tidigt med effektiv behandling. Mest sannolikt kommer andelen som aldrig övergår i den fasen att öka avsevärt också men exakta siffror går inte att säga eftersom det kräver ytterligare 10-20 års uppföljning av modern behandling. Det kommer med stor sannolikhet också att vara dom som går över i sekundärprogressiv fas även om behandling sätts in tidigt eftersom MS sannolikt är en heterogen sjukdom med olika underliggande sjukdomsmekanismer för olika individer.


2. Man har alltid vetat att MS-inflammationen "bränner ut" i högre åldrar vilket innebär att risken för ytterligare skov minskar påtagligt med högre ålder och även att progressfasen planar ut och ingen eller mycket långsam försämring är att förvänta. Åldern när detta inträder är säkert olika för olika individer men har man inte kommit in i sekundärprogressivt skede vid 60-årsåldern borde risken vara liten att man gör det senare.

3. Jag tror absolut att den sekundärprogressiva  fasen blir mildare om man stått på medicinering innan dess, särskilt om man gjort det en längre tid. Den sammanlagda mängden skador minskar av medicinering och det borde inverka positivt på förloppet genom hela livet. Det är ju dock omöjligt att veta hur mycket detta spelar in för varje enskild individ eftersom man aldrig kommer att veta hur det skulle ha blivit utan medicinering. För de flesta talar det mesta för att det totalt sett går bättre om man får medicinering tidigt i sjukdomsförloppet.

Hälsningar Anders


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Plack syntes vid magnetröntgen

2015-05-19 | 12:50

av Anders Svenningsson

Framtid med SPMS

2015-05-27 | 09:30

av Anders Svenningsson

Ms utan bromsmedicin

2015-05-25 | 18:20

av Anders Svenningsson

Olika behandlingar för män respektive kvinnor med ms?

2015-05-25 | 18:15

av Anders Svenningsson

Sekundärprogressiv ms (SPMS)

2015-05-27 | 10:22

av Anders Svenningsson

Behandling med Tysabri mot ms

2015-05-26 | 09:51

av Anders Svenningsson

Ms och droppfot

2015-05-27 | 10:59

av Anders Svenningsson

Testa ms-medicin utan diagnos?

2015-05-25 | 15:31

av Anders Svenningsson

Tecfidera och latent JC-virus

2015-05-26 | 11:48

av Anders Svenningsson

Vad orsakar ms?

2015-05-27 | 08:18

av Anders Svenningsson

Alla mina problem skylls på ms

2015-05-26 | 20:35

av Anders Svenningsson

Botemedel mot ms på gång?

2015-05-27 | 13:08

av Anders Svenningsson

PPMS och inkontinens m.m.

2015-05-27 | 16:00

av Anders Svenningsson

Upphör ms-skoven efter 60-årsåldern?

2015-05-20 | 07:48

av Anders Svenningsson

Har jag ms eller inte?

2015-05-20 | 23:12

av Anders Svenningsson