Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: MS-behandling??

Jag är en kvinna född -52 med diagnosen sekundär progressiv MS. För närvarande finns det tyvärr ingen behandling som jag får ta del av. Det känns väldigt frustrerande. Jag är nyfiken på och skulle vilja veta mer om en medicin som heter LDN - Low Dose Naltrexon. Vet att den används vid alkoholberoende. Jag har läst att en del med MS är mycket hjälpta av denna medicin men att man då endast behöver en styrka på 3 - 4,5 mg till natten. Den styrkan verkar inte finnas i Sverige (bara 50 mg?). Finns det erfarenhet av sån behandling i Sverige? Går det att få utskrivet i sådan låg styrka?

Svar:

Naltrexon är en opiatantagonist dvs den blockerar opium och endorfin (kroppseget morfin) receptorerna och förhindrar därmed opiums effekter. I låga doser på ca 1/10 av vad som används inom missbruksvården, har naltrexon testats på bl.a. inflammatoriska sjukdomar däribland MS. Teorin bakom behandlingen grundar sig på att en låg dos av naltrexon inte blockerar utan stimulerar till endorfinbildning. Denna skulle i sin tur ha en "normaliserande" effekt på immunsystemet.

Emellertid är det inte klarlagt på vilket sätt regleringen av immunsystemet felar vid MS och hur endorfiner inverkar på MS- inflammationen. Lågdos behandlingen av MS vilar därmed på svaga vetenskapliga grunder. Endast i en mindre studie på primärt progressiv MS (utan nödvändiga kontrollpatienter) har man sett positiva effekter på MS.

Det behövs således stora kontrollerade studier för att denna behandling skall kunna rekommenderas vid MS. I Sverige saknas erfarenhet av behandlingen och resultaten är ännu alltför osäkra för att behandlingen skulle kunna rekommenderas eller prövas.

Tyvärr har aktuell MS-behandling ingen eller endast mindre effekt på sekundär progressiv MS. En stor mängd nya behandlingar är dock under utprovning och förhoppningsvis kan någon eller flera av dessa ha effekt även på sekundär progressiv MS.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anonym användare

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anonym användare

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anonym användare

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anonym användare

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anonym användare

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anonym användare

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anonym användare

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anonym användare

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anonym användare

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anonym användare

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anonym användare

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anonym användare

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anonym användare

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anonym användare

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons