Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Leukocyter vid MS

Hej,

I augusti 2014 fick jag byta neurolog i samband med att min förra neurolog gick i pension. Vid ett besök hos min nya neurolog blev jag informerad om att det prov som togs på cellnivå i oktober 2012 i samband med lumbalpunktion avseende leukocyter mono visade på ett värde som inte är normalt att ha vid MS. Jag frågade min neurolog varför värdet inte anses vara normalt men han hade inget svar på det. Hur brukar "leukocyter mono"-värdet normalt se ut hos patienter med MS? Finns det anledning att misstänka att jag har någon annan sjukdom utöver min MS? Att jag har MS borde det inte råda några tvivel om eftersom att allt tyder på MS (både sjukdomens karaktär sett till symtom, fynden som hittats vid den neurologiska undersökningen, bilderna från magnetkameraundersökningen och det faktum att jag svarat så bra på min bromsmedicin).

Svar:

Hej!

Antalet "mono" i ryggvätskan är en viss markör för pågående inflammatorisk aktivitet vid MS men vi vet inte om det är viktigt att värdet går ner vid behandling. En lätt ökning är typiskt vid MS och talar inte för att det kan vara någon annan sjukdom som ger dina symtom. När det gäller att följa sjukdomen har vi idag inga rekommendationer att följa dessa förändringar i ryggvätskan men det pågår mycket forskning kring detta varför denna rekommendation kan komma att ändras framgent.

Mvh
Anders


Läs mer om att leva med MS »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.