Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Leukocyter vid MS

Hej,

I augusti 2014 fick jag byta neurolog i samband med att min förra neurolog gick i pension. Vid ett besök hos min nya neurolog bev jag informerad om att det prov som togs på cellnivå i oktober 2012 i samband med lumbalpunktion avseende leukocyter mono visade på ett värde som inte är normalt att ha vid MS. Jag frågade min neurolog varför värdet inte anses vara normalt men han hade inget svar på det. Hur brukar "leukocyter mono"-värdet normalt se ut hos patienter med MS? Finns det anledning att misstänka att jag har någon annan sjukdom utöver min MS? Att jag har MS borde det inte råda några tvivel om eftersom att allt tyder på MS (både sjukdomens karaktär sett till symtom, fynden som hittats vid den neurologiska undersökningen, bilderna från magnetkameraundersökningen och det faktum att jag svarat så bra på min bromsmedicin.)

Med vänlig hälsning

Svar:

Hej!

Antalet "mono" i ryggvätskan är en viss markör för pågående inflammatorisk aktivitet vid MS men vi vet inte om det är viktigt att värdet går ner vid behandling. En lätt ökning är typiskt vid MS och talar inte för att det kan vara någon annan sjukdom som ger dina symtom. När det gäller att följa sjukdomen har vi idag inga rekommendationer att följa dessa förändringar i ryggvätskan men det pågår mycket forskning kring detta varför denna rekommendation kan komma att ändras framgent.

Mvh
Anders


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Plack syntes vid magnetröntgen

2015-05-19 | 12:50

av Anders Svenningsson

Framtid med SPMS

2015-05-27 | 09:30

av Anders Svenningsson

Ms utan bromsmedicin

2015-05-25 | 18:20

av Anders Svenningsson

Olika behandlingar för män respektive kvinnor med ms?

2015-05-25 | 18:15

av Anders Svenningsson

Sekundärprogressiv ms (SPMS)

2015-05-27 | 10:22

av Anders Svenningsson

Behandling med Tysabri mot ms

2015-05-26 | 09:51

av Anders Svenningsson

Ms och droppfot

2015-05-27 | 10:59

av Anders Svenningsson

Testa ms-medicin utan diagnos?

2015-05-25 | 15:31

av Anders Svenningsson

Tecfidera och latent JC-virus

2015-05-26 | 11:48

av Anders Svenningsson

Vad orsakar ms?

2015-05-27 | 08:18

av Anders Svenningsson

Alla mina problem skylls på ms

2015-05-26 | 20:35

av Anders Svenningsson

Botemedel mot ms på gång?

2015-05-27 | 13:08

av Anders Svenningsson

PPMS och inkontinens m.m.

2015-05-27 | 16:00

av Anders Svenningsson

Upphör ms-skoven efter 60-årsåldern?

2015-05-20 | 07:48

av Anders Svenningsson

Har jag ms eller inte?

2015-05-20 | 23:12

av Anders Svenningsson