Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Byte från Tysabri till Mabthera

Hej!

Jag fick MS-diagnos bekräftad år 2000 och har sedan 2007 fått Tysabri. För cirka 1,5 år sedan fick jag besked om att jag efter provtagning bildat antikroppar mot PML. Vid läkarkontakt gjordes bedömningen att jag bör avbryta Tysabribehandlingen omgående då det finns ökad PML-risk och istället övergå till Mabthera. Vid behandlingen med Tysabri bedömer jag att min livskvalitet ökat från 50 till 98 % vad gäller fysisk rörlighet men även stor positiv mental påverkan då jag känner att MS-sjukdomen inte påverkar mig alls. Jag har till och med "glömt bort" att jag har en sjukdom vid formella förfrågningar. Vad händer nu när jag övergår från Tysabri till Mabthera. Kommer det bli drastiska försämringar? Ökar risken för skov som jag inte bedömer jag har under Tysabribehandling. Biverkningar? Är Mabthera jämförbart med Tysabri med mindre risk för PML?

Hälsningar

Svar:

Hej!

Med största sannolikhet kommer du inte att känna några skillnader när du byter behandling från Tysabri till Mabthera. Utifrån de vetenskapliga studier som finns idag har Mabthera en likvärdig effekt på MS-inflammationen som Tysabri men det finns inga studier som jämför behandlingarna direkt. Det är dock viktigt att det inte blir något längre uppehåll mellan behandlingarna så att sjukdomen får chans att komma tillbaka. Du bör alltså ha din första Mabthera infusion senast vid samma tillfälle som du skulle ha haft din nästa Tysabri infusion. Hur man reagerar på olika behandlingar är dock individuellt så det kan vara så att du upplever att du inte mår lika bra som vid Tysabri behandling efter bytet. Vår erfarenhet är dock att detta kan förbättras när man fått Mabthera några gånger. Det vanliga är att man får behandlingen var 6:e månad så om du inte skulle må lika bra efter bytet är mitt råd att sitta lugnt i båten och fortsätta behandlingen. I de flesta fall mår man bättre och bättre ju fler behandlingar man får.

Hälsningar Anders


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Plack syntes vid magnetröntgen

2015-05-19 | 12:50

av Anders Svenningsson

Framtid med SPMS

2015-05-27 | 09:30

av Anders Svenningsson

Ms utan bromsmedicin

2015-05-25 | 18:20

av Anders Svenningsson

Olika behandlingar för män respektive kvinnor med ms?

2015-05-25 | 18:15

av Anders Svenningsson

Sekundärprogressiv ms (SPMS)

2015-05-27 | 10:22

av Anders Svenningsson

Behandling med Tysabri mot ms

2015-05-26 | 09:51

av Anders Svenningsson

Ms och droppfot

2015-05-27 | 10:59

av Anders Svenningsson

Testa ms-medicin utan diagnos?

2015-05-25 | 15:31

av Anders Svenningsson

Tecfidera och latent JC-virus

2015-05-26 | 11:48

av Anders Svenningsson

Vad orsakar ms?

2015-05-27 | 08:18

av Anders Svenningsson

Alla mina problem skylls på ms

2015-05-26 | 20:35

av Anders Svenningsson

Botemedel mot ms på gång?

2015-05-27 | 13:08

av Anders Svenningsson

PPMS och inkontinens m.m.

2015-05-27 | 16:00

av Anders Svenningsson

Upphör ms-skoven efter 60-årsåldern?

2015-05-20 | 07:48

av Anders Svenningsson

Har jag ms eller inte?

2015-05-20 | 23:12

av Anders Svenningsson