Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Bästa befintliga behandlingen mot MS

Vilken är den idag bästa befintliga behandlingen förutom stamcellstransplantation?

Min man kan inte längre ta Tysabri på grund av hög koncentration av JC virus, och det som diskuteras nu är framförallt Mabthera.

Min man har även lite funderingar på Lemtrada, trots alla biverkningar. Han vill ha det som är effektivast mot MS-sjukdomen, men det verkar inte riktigt ha kommit igång här än med den behandlingen.

Vilken behandling är effektivast utav Mabthera och Lemtrada gällande skov, lesioner och funktionsnedsättningar?

Svar:

Hej och tack för din fråga!

Det är bra och intressanta frågor du ställer. I Umeå där jag jobbar har vi väldigt stor erfarenhet av Mabthera men även rätt mycket erfarenhet av Lemtrada då vi haft möjlighet att använda det bland annat inom ramen för studier. Jag betraktar också högdoscytostatika med stamcellsstöd (HSCT, som är den mera korrekta benämningen på "stamcellstransplantation") som den mest effektiva av alla behandlingar vid höginflammatorisk MS. Det är dock inte säkert att den fungerar med lika hög effektivitet om man ger den i ett läge då det inte finns någon pågående inflammatorisk aktivitet, som ju brukar vara fallet om man byter från Tysabri pga att man har antikroppar mot JCV. Jag har länge betraktat Lemtrada som mest effektivt efter HSCT men våra egna erfarenheter talar inte entydigt för att det är mera effektivt än vare sig Mabthera eller Tysabri. Vår standardmässiga handläggning i den situation som du beskriver är att byta till Mabthera och att ge den första dosen samtidigt som man skulle ha fått sin nästföljande Tysabridos om man fortsatt med det. Då blir det inget överlapp med risk för bakslag. Vi har hittills inte haft någon där den inflammatoriska aktiviteten har kommit tillbaka efter ett sådant byte så vår erfarenhet är att det fungerar väldigt bra. I det läget tycker inte vi att det är värt att ta de risker som följer med Lemtrada samt att den behandlingen innebär mycket mera provtagning och kontroller än med Mabthera. Man skall dock känna till att Mabthera inte är en officiellt registrerad behandling vid MS så dokumentationen av dess effekt vid MS är mindre omfattande än med till exempel Lemtrada. Dock är det mer total erfarenhet av Mabthera som läkemedel vid autoimmuna sjukdomar än alla mer effektiva MS-behandlingar vi har idag, inklusive Tysabri.

På din fråga om vad som är effektivast av Mabthera och Lemtrada så går det inte att svara på eftersom det inte finns några studier som på ett bra sätt jämfört dem med varandra. Min egen erfarenhet av de bägge behandlingarna är att det inte är någon stor skillnad i effektivitet. Om man då väger in de risker och ökade kontrollbehov som följer med Lemtrada så brukar summan nytta:risk komma ut till Mabtheras fördel. Vi kontrollerar alltid med MR efter 3 - 6 månader och om det då skulle förekomma inflammatorisk aktivitet kan man överväga Lemtrada i det läget.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Hälsningar Anders


Netdoktors fakta om MS »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Plack syntes vid magnetröntgen

2015-05-19 | 12:50

av Anders Svenningsson

Framtid med SPMS

2015-05-27 | 09:30

av Anders Svenningsson

Ms utan bromsmedicin

2015-05-25 | 18:20

av Anders Svenningsson

Olika behandlingar för män respektive kvinnor med ms?

2015-05-25 | 18:15

av Anders Svenningsson

Sekundärprogressiv ms (SPMS)

2015-05-27 | 10:22

av Anders Svenningsson

Behandling med Tysabri mot ms

2015-05-26 | 09:51

av Anders Svenningsson

Ms och droppfot

2015-05-27 | 10:59

av Anders Svenningsson

Testa ms-medicin utan diagnos?

2015-05-25 | 15:31

av Anders Svenningsson

Tecfidera och latent JC-virus

2015-05-26 | 11:48

av Anders Svenningsson

Vad orsakar ms?

2015-05-27 | 08:18

av Anders Svenningsson

Alla mina problem skylls på ms

2015-05-26 | 20:35

av Anders Svenningsson

Botemedel mot ms på gång?

2015-05-27 | 13:08

av Anders Svenningsson

PPMS och inkontinens m.m.

2015-05-27 | 16:00

av Anders Svenningsson

Upphör ms-skoven efter 60-årsåldern?

2015-05-20 | 07:48

av Anders Svenningsson

Har jag ms eller inte?

2015-05-20 | 23:12

av Anders Svenningsson