Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Allternativ till Tysabri

Hej! Min fru fick sin tredje tysabri-infusion härom veckan och fick en allergisk reaktion med stickningar i läpparna. Behandlingen avbröts och hon fick Tavegyl enl. rutin. Min första fråga är om Tysabri nu är helt utesluten som behandlingsmetod eller om man kan t.ex. ge antihistamin i förebyggande syfte innan infusionen (förutsatt att hon inte bildat antikroppar). Om Tysabri skulle vara borta som alternativ finns det någon annan likvärdig behandling? Kan Mabthera vara ett alternativ? Jag är en man på 32 år och min fru har MS.

Svar:

Hej!

Tyvärr kan Tysabri ge överkänslighetsreaktioner i ett fåtal behandlade patienter. Reaktionen kommer vanligtvis vid 2-3:e infusionen och är mycket ovanlig efter 6 månaders behandling. Överkänslighetsreaktioner är överrepresenterade hos patienter som utvecklat antikroppar mot Tysabri.

Vid misstänkt överkänslighetsreaktion är det viktigt att den behandlade läkaren tillkallas för att göra en medicinsk bedömning. Vanligast är hudutslag men svullnad i ansikte och svalg kan förekomma liksom svårare reaktioner med blodtrycksfall och allmän cirkulationsrubbning (anafylaktisk chock). Om din frus läkare bedömt att det förelegat en överkänslighetsreaktion måste Tysabri behandlingen avbrytas.

Skulle behandlingen återupptas finns risk för ännu kraftigare reaktion. Nyligen har en tablettbehandling (Gilenya) blivit godkänd med samma indikation som Tysabri. Hör med din läkare om detta skulle vara ett lämpligt alternativ. Mabthera är ytterligare ett behandlingsalternativ men har endast testats i mindre studier och har ännu inte MS som indikation. Lämpligast behandlingsalternativ får diskuteras med ansvarig neurolog.

Hälsningar


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anonym användare

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anonym användare

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anonym användare

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anonym användare

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anonym användare

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anonym användare

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anonym användare

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anonym användare

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anonym användare

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anonym användare

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anonym användare

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anonym användare

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anonym användare

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anonym användare

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons