Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Finns det något alternativ till Tysabri?

Hej! Min fru fick sin tredje tysabri-infusion härom veckan och fick en allergisk reaktion med stickningar i läpparna. Behandlingen avbröts och hon fick Tavegyl enl. rutin. Min första fråga är om Tysabri nu är helt utesluten som behandlingsmetod eller om man kan t.ex. ge antihistamin i förebyggande syfte innan infusionen (förutsatt att hon inte bildat antikroppar). Om Tysabri skulle vara borta som alternativ finns det någon annan likvärdig behandling? Kan Mabthera vara ett alternativ? Jag är en man på 32 år och min fru har MS.

Svar:

Hej!

Tyvärr kan Tysabri ge överkänslighetsreaktioner i ett fåtal behandlade patienter. Reaktionen kommer vanligtvis vid 2-3:e infusionen och är mycket ovanlig efter 6 månaders behandling. Överkänslighetsreaktioner är överrepresenterade hos patienter som utvecklat antikroppar mot Tysabri.

Vid misstänkt överkänslighetsreaktion är det viktigt att den behandlade läkaren tillkallas för att göra en medicinsk bedömning. Vanligast är hudutslag men svullnad i ansikte och svalg kan förekomma liksom svårare reaktioner med blodtrycksfall och allmän cirkulationsrubbning (anafylaktisk chock). Om din frus läkare bedömt att det förelegat en överkänslighetsreaktion måste Tysabri behandlingen avbrytas.

Skulle behandlingen återupptas finns risk för ännu kraftigare reaktion. Nyligen har en tablettbehandling (Gilenya) blivit godkänd med samma indikation som Tysabri. Hör med din läkare om detta skulle vara ett lämpligt alternativ. Mabthera är ytterligare ett behandlingsalternativ men har endast testats i mindre studier och har ännu inte MS som indikation. Lämpligast behandlingsalternativ får diskuteras med ansvarig neurolog.


Läs om hur det är att leva med MS »

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Annons