Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
För dig som aktiv patient | Multipel skleros (MS)

Vad beror multipel skleros (MS) på?

Man har hittat över 200 gener som har betydelse för risken att utveckla MS, men hur stor är sannolikheten att få MS om en förälder har sjukdomen? Vilka miljöfaktorer i tonåren har visat sig öka risken för att drabbas som vuxen? Och visste du att risken för MS faktiskt ökar med avståndet från ekvatorn?


emese gerentser
Publicerad den: 2021-07-08
Författare: Emese Gerentsér, Medicinjournalist

Annons

Arvsanlag som visat sig öka risken för MS

Man vet inte säkert vad som orsakar multipel skleros, MS. Men det kan anses klarlagt att utvecklingen av sjukdomen sannolikt uppstår som ett resultat av ett komplext samspel mellan arvsanlag (gener) och miljöfaktorer.

Idag har man hittat över 200 gener vars varianter har större eller mindre betydelse för risken att utveckla MS. Viktigast är generna i den så kallade HLA-regionen (HLA = human leukocyte antigen). HLA är ett komplex av flera hundra arvsanlag lokaliserat på människans kromosom 6, varav vissa har ytterst viktiga funktioner för immunsystemet. Den allra viktigaste genvarianten kallas HLA-DRB1*1501. Har man den genvarianten ökar risken att få MS med tre gånger. 

De övriga genvarianterna bidrar med betydligt mindre riskökning. Genvarianten HLA-DRB1*1501 är vanlig i nordisk befolkning, vilket sannolikt är en av orsakerna till att MS-förekomsten här är bland de högsta i världen.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

En av fem har en nära släkting med MS

15–20 procent av personer med MS har en nära släkting med sjukdomen. Barn till en förälder som har MS har ungefär fem gånger högre risk att få sjukdomen, men eftersom grundrisken bara är två promille så innebär det att endast ett av 100 barn till en MS-sjuk förälder får sjukdomen i arv.

Annons
Annons

Miljöfaktorer som visat sig öka risken för MS

Rökning och passiv rökning

Rökning är, till skillnad från de andra miljöriskfaktorerna, inte begränsad till unga år och då framför allt sena tonåren, utan har lika stor påverkan även om man börjat röka senare i livet (närmare inpå sjukdomsdebuten). Och ju mer man har rökt, desto mer ökar risken att drabbas av MS. Också passiv rökning är en betydande riskfaktor. Det har också visat sig att fortsatt rökning efter att sjukdomen brutit ut ökar risken för ett allvarligare sjukdomsförlopp.

En hypotes är att kemiskt reaktiva ämnen i tobaksröken på något sätt bidrar till aktivering av immunceller i luftvägar och i lungor. Dessa immunceller tar sig sedan till hjärnan där de triggar igång en autoimmun reaktion.

Det är inte nikotinet som är boven i dramat, tvärtom verkar nikotin ha en skyddande effekt. Det har forskare kunnat se i studier på snusare där det är mycket tydligt att snusare har minskad risk att drabbas av MS – och ju mer man snusar, desto mindre är risken för MS. Det är till och med så att rökare som också snusar har en lägre risk än de som bara röker.

Annons
Annons

Virusinfektioner

Virusinfektioner, i synnerhet körtelfeber (Epstein-Barr virus). Risken är större om man haft körtelfeber i tonåren än som barn.

Brist på solljus och D-vitamin

Brist på solljusexponering och låga D-vitaminnivåer, framför allt före 20 års ålder.

Nattskiftsarbete och övervikt för 20 års ålder

Nattskiftsarbete och övervikt före 20 års ålder har visat sig öka risken för MS, jämfört med populationsbaserade kontroller. 

Vem kan drabbas av MS?

Det är sedan länge känt att andelen individer med MS i en befolkning varierar geografiskt. I tempererade områden, som i norra Europa och Nordamerika, är sjukdomen vanligare än i tropiska länder, där MS är mycket ovanligt. Risken för MS ökar faktiskt med avståndet från ekvatorn. De geografiska skillnaderna har troligen både genetiska och miljömässiga orsaker.

Vanlig ålder för symtomdebut är 20–45 år (cirka 70 procent) och över två tredjedelar av de drabbade är kvinnor. Ungefär 20 000 personer i Sverige har MS, och varje år insjuknar närmare 1000 nya personer.

Nyinsjuknandet i MS ökar långsamt

Nyinsjuknandet i MS ökar långsamt i Sverige och i stora delar av världen. Men ökningen verkar bara ske bland kvinnor. I början av 1900-talet drabbades lika många män som kvinnor. I de flesta läroböcker står det att förhållandet är 2:1, alltså dubbelt så vanligt bland kvinnor som bland män. Men de senaste forskningsrönen pekar snarare på förhållandet 3:1. Man vet inte varför sjukdomen ökar bland kvinnor.

Vill du lära dig mer om MS? Gå kostnadsfri utbildning online

Vill du lära dig om vad som händer i kroppen vid MS, om skov och pseudoskov och vad den senaste forskningen säger om sjukdomsutvecklingen vid MS? Eller vill du lära dig mer om olika bromsbehandlingar som används vid MS, och vilka fördelar och nackdelarna som finns med dessa?

I online-utbildningarna Djupdykning MS, som finns att hitta i Netdoktor Aktiv patient, får du som lever med MS en kunskapsgrund som kan underlätta livet med MS samt göra dig medveten om om vilka behandlingsalternativ som finns. 

För att gå utbildningarna Djupdykning MS loggar du enkelt in med ditt BankID i Aktiv patient. Logga in här!


Ovanstående information kommer från utbildningen Djupdykning MS som finns att hitta i Netdoktor Aktiv patient. Utbildningen är faktagranskad av Petra Nilsson, neurolog specialiserad på MS, medicine doktor i klinisk neurologi och överläkare vid Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus. Huvudsakliga källor är Medibas, MS-sällskapet, Karolinska institutet, Neuro och Petra Nilsson.

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons