Svar om personlig assistans

Fråga   Neurologi

Fråga: Personlig assistent på förskola

Jag har en son som föddes med en ovanlig kromosomavvikelse 13q deletionssyndrom (q21-q31) och en hjärnskada. Han ska börja på dagis nu i februari och jag känner att jag kommer inte kunna jobba då jag kommer oroa mig för han, kring hans andning, att han inte får den hjälp han ska då han inte kan kommunicera, äta riktig mat (kan bara äta puré). Det finns även en del andra saker som behöver göras på dagen så att han utvecklas mm. Men nu är det så att jag har pratat med förskolan och rektorn där och hon sa att de inte kommer ta in någon resurspersonal utan bara förstärka personalgruppen med en person. De blir alltså 3 stycken på 13 barn. Nu undrar jag om kan jag kräva att han ska få en resurs med tanke på hans sjukdom och att han inte kan kommunicera? (Det finns bara ett till barn i Sverige med den avvikelsen, som har resurs på sin förskola.)

Svar:

Hej Det anges i skollagen kap 8 anger i 9 § att barnet ska ges det stöd som det speciella behovet kräver (se lagtext nedan). Det går alltså att kräva att skolan tillhandahåller de resurser som krävs. Ett beslut enligt denna paragraf kan dock enbart överklagas genom ett kommunalbesvär, vilket innebär att lagligheten prövas men inte lämpligheten. Reglerna kring kommunalbesvär medför i praktiken att ni inte kräva er rätt i domstol. Lagtext: Särskilt stöd 9 § Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd som deras speciella behov kräver. Om det genom uppgifter från förskolans personal, ett barn eller ett barns vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd, ska förskolechefen se till att barnet ges sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Om det är så att ni upplever att det råder någon form av missförhållande på förskolan så kan ni göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn och Elevombudsmannen. Om det är så att ni vill söka om personlig assistans enligt LSS för er son, så finns det, om han beviljas assistans, även en viss möjlighet att få assistans under tiden på förskolan. Om ni vill veta mer om detta är ni välkomna att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på www.humana.se, du kan även ringa vi vår växel 020-30 31 00. Med vänliga hälsningar, Christian Chefsjurist Humana Läs mer om [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/ENDLINK]personlig assistans[/LINK] hos Humana.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons