Svar om personlig assistans

Fråga   Neurologi

Fråga: Personlig assistans

Hur går jag tillväga för att få reda på om jag har rätt till personlig assistans?

Svar:

Hej! Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Det är kommunen eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av behoven. Ett av kriterierna för att få rätt till assistans är att man måste tillhöra en så kallad personkrets. Det finns tre stycken personkretsar och så här beskriver lagen dem: 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Personkrets 1 och 2 styrs helt av diagnoserna medan personkrets 3 utgår från funktionshindret och vilka hjälpbehov man har. Rätten till personlig assistans beror dessutom på vilka hjälpbehov som finns, de så kallade grundläggande behoven. Följande behov är enligt LSS grundläggande: - Personlig hygien (dusch, bad, toalettbesök) - Måltider (att föra mat till munnen) - Klä av och på sig - Kommunicera med andra (det ska mer eller mindre vara omöjligt att kommunicera utan hjälp av assistent) - Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade Man kan inte få assistans efter att ha fyllt 65 år. Däremot får man behålla eventuell assistans som beviljats före 65. Om du är osäker på om du har rätt till assistans eller vill ha hjälp med en ansökan så är du varmt välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig! Du når oss genom vår växel 020-30 31 00, via e-post info@humana.se eller så lämnar du dina kontaktuppgifter [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/Personlig-assistent/kontakt/ENDLINK]via vår hemsida[/LINK] så kontaktar vi dig. Mvh Christian Källström Chefsjurist Humana Läs mer om [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/ENDLINK]personlig assistans[/LINK] hos Humana.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Parkinsons

2012-06-15 | 09:20

av Gunilla Halldin

Parkinsons sjukdom

2012-04-17 | 11:14

av Gunilla Halldin

Personlig assistans

2012-02-15 | 10:36

av Christian Källström

Vem har rätt till personlig assistans?

2012-01-23 | 17:17

av Christian Källström

Skillnad på leverantörer

2011-12-12 | 15:35

av Christian Källström

Personlig assistent på förskola

2010-12-26 | 00:54

av Christian Källström

Kolsjuka

2010-12-10 | 12:42

av Christian Källström

Vad är grundläggande?

2010-11-23 | 16:26

av Christian Källström

Angående assistans

2010-11-23 | 13:52

av Christian Källström

Socialtjänstens arbete

2010-11-23 | 09:09

av Christian Källström

Min dotters långa ovissa liv

2010-11-19 | 17:05

av Christian Källström

Grundläggande behov

2010-11-16 | 19:12

av Christian Källström


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.