Svar om personlig assistans

Fråga   Neurologi

Fråga: Parkinsons sjukdom

Är Parkinson ärftligt? Kan det förebyggas om det upptäcks i tid?

Svar:

Det finns ärftliga faktorer men man vet inte riktigt hur dessa påverkar risken för sjukdom. Man misstänker även att miljöfaktorer kan finnas med, men har inte heller kunnat fastställa detta. Så vitt jag vet kan man inte förebygga den. Orsaken till sjukdomen är ju en brist på transmittorsubstansen dopamin i hjärnan och den största riskfaktorn är hög ålder. Men numera finns det effektiva läkemedel och man gör även ibland operativa ingrepp.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Parkinsons

2012-06-15 | 09:20

av Gunilla Halldin

Parkinsons sjukdom

2012-04-17 | 11:14

av Gunilla Halldin

Personlig assistans

2012-02-15 | 10:36

av Christian Källström

Vem har rätt till personlig assistans?

2012-01-23 | 17:17

av Christian Källström

Skillnad på leverantörer

2011-12-12 | 15:35

av Christian Källström

Personlig assistent på förskola

2010-12-26 | 00:54

av Christian Källström

Kolsjuka

2010-12-10 | 12:42

av Christian Källström

Vad är grundläggande?

2010-11-23 | 16:26

av Christian Källström

Angående assistans

2010-11-23 | 13:52

av Christian Källström

Socialtjänstens arbete

2010-11-23 | 09:09

av Christian Källström

Min dotters långa ovissa liv

2010-11-19 | 17:05

av Christian Källström

Grundläggande behov

2010-11-16 | 19:12

av Christian Källström


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.