Svar om personlig assistans

Fråga   Neurologi

Fråga: Min dotters långa ovissa liv

Min dotter har tre diagnoser, som gör hennes vardag så mycket jobbigare, än för andra. Hon befinner sig i ett dödläge och när det gäller att finna någon som ska finnas som stöd för henne, så tycks det, trots möten med soc, beroendeterapeut, vård och stöd och chef för boendestödjare, vara omöjligt att få någon som kan vara stöd för henne. Det känns som att ingen vill ta något ansvar och möta upp henne där hon ibland brister eller känner sig osäker. Vart ska hon vända sig?

Svar:

Hej Mii, Om din dotter har sådana diagnoser eller hjälpbehov att hon tillhör LSS personkrets kan det vara värt att prova att ansöka om Råd och Stöd enligt LSS. En sådan ansökan görs till Landstinget. Tillhör hon LSS personkrets kan hon också söka ledsagare och assistans. Utan att veta vilka diagnoser din dotter har är det svårt för mig att bedöma om hon tillhör LSS personkrets. Det finns tre stycken personkretsar: 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Om hon inte tillhör personkretsen så är det de sociala myndigheterna som har ansvaret för att varje invånare i kommunen får den hjälp som behövs. Om du är fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen. Mvh Christian Källström, Chefsjurist Humana Läs mer om [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/ENDLINK]personlig assistans[/LINK] hos Humana.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.