Svar om personlig assistans

Fråga   Neurologi

Fråga: Kolsjuka

Har patient med svår kol rätt till assistent?

Svar:

Hej! Det är alltid behovet av hjälp som avgör om det finns en rätt till personlig assistans. Först måste personen anses tillhöra någon av personkretsarna i LSS och sedan måste det föreligga vissa typer av behov – de så kallade grundläggande behoven. I en [LINK=[http://www.netdoktor.se/neurologi/?_PageId=148681ENDLINK]tidigare besvarad fråga[/LINK] här på Netdoktor kan du läsa mer om vilka personkretsarna i LSS är och en beskrivning av vilka behov som enligt LSS räknas som grundläggande. En person med kol skulle kunna få rätt till assistans beroende på vilka hjälpbehov som föreligger. Ett par ärenden har prövats i domstol men dessa personer har inte fått rätt till assistans då hjälpbehovet (inte kolen i sig) inte ansågs varaktiga, och personen tillhörde således inte personkretsen i LSS. I dessa tidigare ärenden föreföll det vara så att hjälpbehovet orsakades av betydande övervikt, och domstolen menade att övervikten inte var varaktig och således inte heller hjälpbehovet. Även om kolen är kronisk och således varaktig så föreföll domstolen inte anse att övervikten var direkt orsakad av denna. Det måste således föreligga ett varaktigt och omfattande hjälpbehov utöver själva diagnosen kol för att få rätt till assistans. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta mig igen. Antingen här på Netdoktor eller så kontaktar du oss direkt. Du hittar våra kontaktuppgifter [LINK=[http://www.humana.se/personligassistans/ENDLINK]här[/LINK] eller så ringer du vår växel 020-30 31 00. Mvh Christian Källström, Chefsjurist Humana Läs mer om [LINK=http://www.humana.se/personligassistans/ENDLINK]personlig assistans[/LINK] hos Humana.Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.