Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: yrsel - migrän?

Min bror har sen några år haft stora problem med yrsel och kräkningar och kan vara däckad i några dagar. Han har kollat hos läkare och dom har varit inne på tinnitus, menieres sjukdom, nervskada och nu senast att det är migrän. Men kan man ha yrsel i samband med migrän? Min bror är helt döv och 40 år. Han är smal och smidig i kroppen. Fick recept på Zeloken som han nu ska prova. Vore intressant och höra från ert håll om sambandet med migrän och yrsel för det har jag inte hört tidigare och hittar ingen info om detta heller.

Svar:

Läs även vår faktaartikel om Yrsel »

Hej!

Om Din bror är helt döv, alltså saknar hörselfunktion i bägge öron vore det viktigt att ta reda på om även hans två balansorgan är "döva", alltså om dom också saknar funktion. Man kan fastställa det genom att göra ett s k kaloriskt prov. Provet kan utföras på de flesta öronkliniker i Sverige. Om Din bror haft kontakt med en öronläkare är han troligen redan undersökt på det sättet.

Av patienter med "vanlig" huvudvärks-migrän har 50% angett att de upplever "yrsel" i samband med huvudvärksattackerna.

De flesta förknippar begreppet migrän enbart med symtom som kraftig huvudvärk och illamående. Men migrän är också en vanlig och underskattad orsak till yrselsymtom helt utan huvudvärk.

Under en migränyrselattack påverkas både de centrala balansbanorna i hjärnan och ett av balansorganen. Ett migränyrselanfall kan pågå från 20 minuter till 3 dygn. Upprepade yrselattacker som kräver sängläge i flera dygn kan tala för att attackerna är migrän orsakade.
En överkänslighet för sensoriska intryck som ljus, ljud och lukt är typisk för migrän. Den drabbade vill under yrselattackerna helst vila i ett mörkt och tyst rum. Om flera släktingar till den drabbade har migrän, stödjer detta migrändiagnosen. Migrän är ärftligt.

Migrän har en tydlig statistisk koppling till Menières sjukdom och ibland kan det vara svårt för läkaren att bestämma sig för om återkommande timslånga yrselattacker ska kallas för migrän eller Menière. I dessa fall kan man försöka behandla patienten som om han hade bägge sjukdomar.

Regelbundna sömn- och levnadsvanor och medicinering med s k betareceptorblockerare t e x Seloken är en vanlig förstahandsbehandling vid migrän.
Stressminskande åtgärder och vätskedrivande medicin är en vanlig förstahandsbehandling vid Meniere.

Migrän tycks också påverka balansorganen att bli särskilt känsliga. Drygt hälften av alla migränpatienter har därför en tydligt ökad benägenhet att bli åk- och sjösjuka. En del av dessa patienter undvek gungor och karuseller redan som barn.

Mer information om migränyrsel på svenska finner Du på www.yrsel.com

Med vänlig hälsning

Christian Geisler
Leg läkare spec. audiologi och ÖNH sjukdomarDu har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons