Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: vaskulär demens

I vilken utsträckning blir personer med småkärlssjuka dementa? Vid en CT gjord i samband med insjuknandet i lillhjärnsinfarkt fann man vita områden som tyder på småkärlssjuka. Vad är, och hur visar sig sambandet mellan småkärlssjuka och vaskulär demens? MVH Yoki

Svar:

Småkärlssjukdom drabbar vanligtvis patienten genom flera små hjärninfarkter inom så kallade ”neurologiskt tystare områden” under hjärnbarken, inte minst i den vita substansen.

Sådana hjärninfarkter orsakas vanligtvis av högt blodtryck. Vid mer avancerade röntgenundersökningar som datortomografi eller MR kan man då se flera små infarkter eller utbredda vitsubstansförändringar.

I olika studier har man funnit att ca 20 % av äldre personer uppvisar sådana förändringar och många av dessa har inte vetat om dem tidigare. Fram till nyligen var lite känt om betydelsen av dessa skador. Förändringarna kan ibland vara förknippade med subtila brister i fysisk och intellektuell funktion, som inte sällan förblir ganska obemärkta och minnet kan vara väl bevarat under lång tid.

Förekomsten av tysta infarkter har i vissa undersökningar visat sig öka och ibland mer än fördubbla riskerna att drabbas av demens. Fortfarande finns det emellertid en viss osäkerhet inom området.

Bästa sommarhälsningar

Åke Rundgren
Docent, enhetschef


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anonym användare

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anonym användare

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anonym användare

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anonym användare

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anonym användare

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anonym användare

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anonym användare

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anonym användare

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anonym användare

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anonym användare

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anonym användare

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anonym användare

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anonym användare

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anonym användare

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons