Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Småkärlssjuka och Vaskulär demens

I vilken utsträckning blir personer med småkärlssjuka dementa? Vid en CT gjord i samband med insjuknandet i lillhjärnsinfarkt fann man vita områden som tyder på småkärlssjuka. Vad är, och hur visar sig sambandet mellan småkärlssjuka och vaskulär demens? MVH Yoki

Svar:

Småkärlssjukdom drabbar vanligtvis patienten genom flera små hjärninfarkter inom så kallade ”neurologiskt tystare områden” under hjärnbarken, inte minst i den vita substansen.

Sådana hjärninfarkter orsakas vanligtvis av högt blodtryck. Vid mer avancerade röntgenundersökningar som datortomografi eller MR kan man då se flera små infarkter eller utbredda vitsubstansförändringar.

I olika studier har man funnit att ca 20 % av äldre personer uppvisar sådana förändringar och många av dessa har inte vetat om dem tidigare. Fram till nyligen var lite känt om betydelsen av dessa skador. Förändringarna kan ibland vara förknippade med subtila brister i fysisk och intellektuell funktion, som inte sällan förblir ganska obemärkta och minnet kan vara väl bevarat under lång tid.

Förekomsten av tysta infarkter har i vissa undersökningar visat sig öka och ibland mer än fördubbla riskerna att drabbas av demens. Fortfarande finns det emellertid en viss osäkerhet inom området.

Bästa sommarhälsningar

Åke Rundgren
Docent, enhetschef


Här finns mer info om demenssjukdomar.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons