Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Kontroll av ev. Aneurysm

Hej, är en 40 åring som ofta lider av migrän - spänningshuvudvärk. Min fråga gäller om det är möjligt att undersöka om jag har någon medfött defekt som kan orsaka brustet aneurysm i hjärnan? Min mor dog hastigt vid 55 års ålder i denna åkomma efter att ha varit på ett gympapass. Läkarna trodde det var migrän och tog tyvärr inte till rätt åtgärder från starten. Jag var igår på fysiskt ansträngande träning och fick blixtrande huvudvärk och ont i nacken-illamående. Genast gick tankarna till hur det gick för mamma varvid jag givetvis även drabbades av riktigt hemsk dödsångest. För att kunna leva ett normalt liv och gympa utan att vara rädd vill jag därför undersöka möjligheten till att få kontrollerat dessa förutsättningar.

Svar:

Många som fått hjärnblödning av ett brustet aneurysm har fått en varningsblödning dessförinnan. Har man spänningshuvudvärk-migrän så skiljer sig varningsblödningens huvudvärk som regel från den "vanliga" huvudvärken. Plötslig svår huvudvärk, med eller utan andra symtom, kan vara orsakat av en varningsblödning. Prognosen förbättras betydligt om en utredning kan påvisa ett aneurysm i hjärnan innan en total bristning skett av kärlet.

Jag tycker att du skall söka läkare för att närmare beskriva den aktuella episoden och dina funderingar och oro för att du har ett aneurysm i hjärnan.

Finns endast en i familjen som haft aneurysmblödning är risken liten för att andra familjemedlemmar skall ha aneurysm. Dessutom är det så att de flesta som har aneurysm i hjärnan är ovetande om dessa och får inga symptom av dem. Aneurysm brister i de flesta fall inte.

Man kan påvisa aneurysm i hjärnan med magnetkameraundersökning med sekvenser som avbildar hjärnans kärl. Screening med denna undersökning kan övervägas av individer där 2 eller fler familjemedlemmar insjuknat med aneurysmblödning i hjärnan. Detta måste dock bedömas individuellt. Flera studier visar att man inte har någon nytta av att genomföra screening med magnetkamera av anhöriga där endast en familjemedlem haft en subarchnoidalblödning av ett brustet aneurysm. Har man däremot haft symptom som kanske inger misstanke om att det skulle kunna vara en varningsblödning så bör detta utredas vidare.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg