Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Kontroll av ev. Aneurysm

Hej, är en 40 åring som ofta lider av migrän - spänningshuvudvärk. Min fråga gäller om det är möjligt att undersöka om jag har någon medfött defekt som kan orsaka brustet aneurysm i hjärnan? Min mor dog hastigt vid 55 års ålder i denna åkomma efter att ha varit på ett gympapass. Läkarna trodde det var migrän och tog tyvärr inte till rätt åtgärder från starten. Jag var igår på fysiskt ansträngande träning och fick blixtrande huvudvärk och ont i nacken-illamående. Genast gick tankarna till hur det gick för mamma varvid jag givetvis även drabbades av riktigt hemsk dödsångest. För att kunna leva ett normalt liv och gympa utan att vara rädd vill jag därför undersöka möjligheten till att få kontrollerat dessa förutsättningar.

Svar:

Många som fått hjärnblödning av ett brustet aneurysm har fått en varningsblödning dessförinnan. Har man spänningshuvudvärk-migrän så skiljer sig varningsblödningens huvudvärk som regel från den "vanliga" huvudvärken. Plötslig svår huvudvärk, med eller utan andra symtom, kan vara orsakat av en varningsblödning. Prognosen förbättras betydligt om en utredning kan påvisa ett aneurysm i hjärnan innan en total bristning skett av kärlet.

Jag tycker att du skall söka läkare för att närmare beskriva den aktuella episoden och dina funderingar och oro för att du har ett aneurysm i hjärnan.

Finns endast en i familjen som haft aneurysmblödning är risken liten för att andra familjemedlemmar skall ha aneurysm. Dessutom är det så att de flesta som har aneurysm i hjärnan är ovetande om dessa och får inga symptom av dem. Aneurysm brister i de flesta fall inte.

Man kan påvisa aneurysm i hjärnan med magnetkameraundersökning med sekvenser som avbildar hjärnans kärl. Screening med denna undersökning kan övervägas av individer där 2 eller fler familjemedlemmar insjuknat med aneurysmblödning i hjärnan. Detta måste dock bedömas individuellt. Flera studier visar att man inte har någon nytta av att genomföra screening med magnetkamera av anhöriga där endast en familjemedlem haft en subarchnoidalblödning av ett brustet aneurysm. Har man däremot haft symptom som kanske inger misstanke om att det skulle kunna vara en varningsblödning så bör detta utredas vidare.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Annons