Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Huntingtons sjukdom

Min pojkvän och jag har funderat och pratat om att skaffa barn, men det finns ett ganska stort problem. Min pojkvän har huntingtons sjukdom, som man dör i förtid av och det är 50% risk att barnet får det vad jag har förstått utifrån det jag har läst.

Jag vill verkligen inte föda ett barn som inte kan få leva ett fullt och friskt liv, det känns själviskt. Finns det något man kan göra för att "garantera" att barnet inte ärver sjukdomen eller är det uteslutet att få egna barn? Är det sant att man kan välja ut "friska" spermier för att sedan inseminera? 

Vad borde jag göra? 

Svar:

Hej!

Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom med autosmalt dominant nedärvning. Detta innebär att om din pojkvän har sjukdomen och är bärare av den muterade (sjukliga) genen i kromosom 4 och du har en normal gen i detta område så har söner och döttrar till er 50% risk att få sjukdomen. Jag tycker att ni skall diskutera detta problem med läkare som har kunskap om genetiska sjukdomar. Det finns möjlighet till fosterdiagnostik vid en graviditet men då riskerar man att behöva överväga abort om analysen visar att fostret är bärare av Huntingtons sjukdom. I Sverige är preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) tillåtet vid Huntingtons sjukdom. Man genomför då en in vitrofertilisering (IVF), det vill säga befruktning av ägg utanför kroppen. Det befruktade ägget (embryot) undersöks och enbart befruktade ägg som inte bär anlaget sätts in i livmodern. 

Hälsningar,

Jan Lycke


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons