Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Hjärnceller eller muskelceller ?

Har en fråga som grundar sig på rehabilitering av stroke-patienter, vi tittar då på rehabiliteringen av en befintlig kraftig muskel som förlorat så gott som all kraft. Vad är det man tränar egentligen? Är det skapandet / kopplingar av fler hjärnceller till muskelfibrerna ( muskelcellerna ) via nervceller eller är det utökad nervcellskopplingar till fler muskelfibrer eller är det de kvarvarande aktiva muskelfibrernas styrka ?

Svar:

Hej!

Stroke orsakas som regel av en bristande eller upphävd cirkulation (blodpropp) i ett av hjärnans kärl. Detta leder till hjärninfarkt och funktionsförlust. Sitter skadan i ett område som styr motoriken i en kroppshalva eller extremitet så blir denna förlamad. Den överordnade kontrollen över musklerna försämras men den perifera nerven fungerar fortfarande normalt och kontakten till muskelfibrerna är intakt. Ofta uppstår efter stroke en gradvis ökad muskeltonus i extremiteten med tillhörande spasmer och ofta förkortning av musklerna. Detta leder till sämre rörelseomfång, ökad risk för trycksår och blodproppar.

Rehabiliteringen syftar bland annat till att förbättra funktionen och förebyggande av komplikationer. Vid träning ökas cirkulationen i muskeln, muskelns styrka och tänjbarheten ökar. Träning stimulerar också till reorganisering av hjärnan. Andra hjärncentra tar över det skadade områdets funktioner. Det finns också bevis för att träningen kan ge upphov till nya nervfibrer, nervcellskontakter och till och med nybildning av nya nervceller från stamceller. Tillsammans kallar man detta för hjärnans plasticitet. Träningen har således positiva effekter efter stroke på flera nivåer.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anonym användare

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anonym användare

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anonym användare

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anonym användare

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anonym användare

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anonym användare

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anonym användare

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anonym användare

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anonym användare

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anonym användare

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anonym användare

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anonym användare

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anonym användare

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anonym användare

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anonym användare


Annons
Annons
Annons