Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Hjärnceller eller muskelceller ?

Har en fråga som grundar sig på rehabilitering av stroke-patienter, vi tittar då på rehabiliteringen av en befintlig kraftig muskel som förlorat så gott som all kraft. Vad är det man tränar egentligen? Är det skapandet / kopplingar av fler hjärnceller till muskelfibrerna ( muskelcellerna ) via nervceller eller är det utökad nervcellskopplingar till fler muskelfibrer eller är det de kvarvarande aktiva muskelfibrernas styrka ?

Svar:

Hej!

Stroke orsakas som regel av en bristande eller upphävd cirkulation (blodpropp) i ett av hjärnans kärl. Detta leder till hjärninfarkt och funktionsförlust. Sitter skadan i ett område som styr motoriken i en kroppshalva eller extremitet så blir denna förlamad. Den överordnade kontrollen över musklerna försämras men den perifera nerven fungerar fortfarande normalt och kontakten till muskelfibrerna är intakt. Ofta uppstår efter stroke en gradvis ökad muskeltonus i extremiteten med tillhörande spasmer och ofta förkortning av musklerna. Detta leder till sämre rörelseomfång, ökad risk för trycksår och blodproppar.

Rehabiliteringen syftar bland annat till att förbättra funktionen och förebyggande av komplikationer. Vid träning ökas cirkulationen i muskeln, muskelns styrka och tänjbarheten ökar. Träning stimulerar också till reorganisering av hjärnan. Andra hjärncentra tar över det skadade områdets funktioner. Det finns också bevis för att träningen kan ge upphov till nya nervfibrer, nervcellskontakter och till och med nybildning av nya nervceller från stamceller. Tillsammans kallar man detta för hjärnans plasticitet. Träningen har således positiva effekter efter stroke på flera nivåer.


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Annons