Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: ALS

Min bror blev för 2 veckor sedan "förlamad" i benen och kunde inte ta sig någonstans. Hans ansikte domnade även bort på ena sidan. Han åkte in och röntgade hjärnan mm, men det visade ingenting. Efter ett par dagar fick han det igen och kunde inte gå på benen. Nu har han känt sig matt i armar och ben. Han har testats för borrelia, men visar det inget ska han vidare till en neurolog. Är detta typiska tecken på ALS?  

Svar:

Hej!

Din bror förefaller ha fått en neurologisk påverkan som givit återkommande och övergående symtom. Detta kan förekomma vid en rad olika sjukdomsprocesser, alltifrån cirkulationsstörningar till inflammationer. Uppgifterna är för knapphändiga för att kunna ställa en preliminär diagnos. Datortomografi av hjärnan och blodprover kan faktiskt vara helt normala vid inflammatoriska sjukdomar i nervsystemet. Symtomen skulle kunna stämma med en neurologisk påverkan i hjärnstam/kranialnerver och i ryggmärg. Man kan också tänka sig att det rör sig om en övergående påverkan av nervrötter och perifera nerver. Var det en förlamning i ansiktet och inte en känselnedsättning kan man även misstänka en rubbning av den neuromuskulära impulsen från nerv till muskulatur. Vid ALS förtvinar de motoriska nervcellerna och nervfibrerna. Det sker då en gradvis ökning av symtomen, vanligtvis förlamning. Inget i din brors sjukhistoria talar för detta.

Som du förstår är diagnosalternativen många och jag råder din bror till att snarast uppsöka en neurolog. 


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg