Forum Neurologi


Brådskande!!! Söker strokedrabbade

Hej,
Jag söker personer som haft stroke för en kort telefonintervju (eller ev. svar via e-post) idag! Det hela gäller ett enkelt frågeformulär om symtom som strokedrabbade kan ha. Deltagare ska inte besvara frågorna och inga personliga frågor kommer att ställas. Jag vill endast ha era språkmässiga åsikter om formuläret, dvs. kontrollera att det är lätt att förstå och inte kan misstolkas eller verka stötande. Detta borde ta högst en halvtimme. Ersättning betalas till de som önskar.
Vänligen kontakta mig omgående om du är intresserad eller önskar mer information.
Petra Johansson
in2swedish@mac.com

Skriv ett inlägg i diskussionen
Annons
Annons
Annons
Annons