Fråga Doktorn

Fråga   Neurologi

Epilepsi

Hej,

Min sambo har fått diagnosen epilepsi men har ej haft anfall på 8 år och lärt sig att undvika anfall (typ alkoholintag samt kraftig fysisk ansträngning). Han hade tre stycken registrerade anfall 2002-2005 som föranleddes av dessa orsaker. Han har inte ätit antiepilektikum sedan 6 månader tillbaka och har inte för avsikt att börja med det igen. Har man verkligen epilepsi då? Frågan är viktig med tanke på min sambos rätt att återfå sin tunga körkortsbehörighet. EEG-undersökningar har utfallit väl. Han vet inte ens själv om han har epilepsi eftersom han inte utsätter sig för dessa rikfaktorer. Måste han utforska det genom alkoholintag samt kraftig fysisk ansträngning för att "se efter"?

Mvh

Svar:

Hej!

Diagnosen epilepsi ställs vanligtvis om man får 2 eller fler oprovocerade anfall. Med provocerade anfall avses anfall som t.ex. inträffat efter långvarigt alkoholintag, sömnbrist under längre tid, eller hög feber i samband med en infektion. Din sambo har haft 3 anfall. Du anger att han druckit alkohol eller tränat intensivt vid dessa tillfällen. Om alkoholintaget och den fysiska ansträngningen varit exceptionella så kan de utgöra provocerade faktorer. Det är en bedömningsfråga. Läkaren som ansvarat för utredning, diagnos och bedömning har trots dessa faktorer ändå ställt diagnosen epilepsi. Det kan vara EEG som trots allt visar epileptiform aktivitet eller så har alkoholintag och den fysiska ansträngningen bedömts vara av mer "normalt" slag d.v.s. inte tillräckligt för att provocera epileptiska anfall. Om din sambo har epilepsi så har behandlingen fungerat väl och förhindrat ytterligare anfall. Det är utmärkt att undvika faktorer som kan öka risken för epileptiska anfall såsom alkoholintag. Vid epilepsi kan även måttliga mängder öka risken för anfall. Det är dock viktigt att din sambo tar kontakt med sin läkare. Det förefaller som om det finns stora oklarheter kring både diagnos och behandling. Om behandlingen vid epilepsi avslutas kan risken öka för nya anfall. Uppföljning krävs. Detta kan också påverka körkortsbehörigheten.

Antagligen menar du med tung körkortbehörighet att din sambo har behörighet att köra tung lastbil (C) och kanske även buss (D). Speciellt stränga krav gäller i dessa fall. För personbil (B) är kraven lägre.

Peronbil (B): med diagnosen epilepsi skall inget anfall ha inträffat de senaste 12 månaderna för att få köra personbil. 

Behörigheterna tung lastbil (C), buss (D), eller taxiförarlegitimation: Vid epilepsi får inget anfall skett de sista 10 åren.

Finns dock påtaglig risk utifrån utredning, EEG och sjukhistoria för nya anfall så kan detta förhindra fortsatt innehav av någon eller samtliga körkortsbehörigheter.

Din sambo bör få mer information kring sin diagnos, utredningsfynd, behandling och vad som gäller för hans framtida körkortsbehörighet.

 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons