Fråga Doktorn

Fråga   Neurologi

Epelepsi (hos barn)

Hej! Har en 8-årig dotter som med stor sannolikhet fick ett epileptiskt anfall härom kvällen. Det som hände stämmer väl överens med ett komplext partiellt anfall. Läkaren på akuten sa att "en gång är ingen gång" men min undran är -hur vanligt är det att man får ett epileptiskt anfall och aldrig mer? Vi fick även en remiss till ett EEG, men har hört från andra som blivit diagnosticerade med epilepsi att man inte alltid ser någon förändring vid ett "vanligt" EEG utan att man behöver göra ett "sömn-EEG". Vad är er åsikt/erfarenhet av det? En tredje fråga jag har är om de typer av mediciner man använder vid epilepsi fungerar ihop med andra mediciner? Min dotter är nämligen levertransplanterad och äter immunosuppresiv medicin. Sist men inte minst, hur ser det ut med ärftlighet vid epilepsi? Min dotters pappa fick epilepsi i tonåren, han medicinerar men har varit anfallsfri i över 20 år.

Svar:

Krampanfall i barnaåren är relativt vanligt. 2-5% av barn under 7 år får feberkramper. Krampanfall kan också förekomma i samband med, eller efter skallskador och infektioner som drabbar hjärnan (encefalit) eller hjärnhinnorna (meningit), men kan även uppträda utan utlösande orsak. För att ställa diagnosen epilepsi krävs dock att minst 2 inte provoserade anfall funnits. Varje år får ca 1000 barn epilepsi i Sverige. Av dessa tillfrisknar ca 30-40% under barn och ungdomsåren.

Utredningen omfattar som regel en noggrann genomgång av anfallet, eventuella utlösande faktorer, ärftlighet, neurologiskt status, provtagning för att utesluta infektion eller andra bakomliggande orsaker, utredning med datortomografi eller magnetkamera av hjärnan samt EEG. Om inte rutin-EEG är diagnostiskt kan man gå vidare med sömn-EEG. Ärftliga faktorer till epilepsi är vanligare vid epilepsidebut i barnaåren. Vid säkerställd epilepsidiagnos får er barnläkare konsulteras för bedömning om det kan finnas en ärftlig orsak till epilepsin.

Du uppger att din dotter har levertransplanterats och står på immunosuppressiv behandling. Det finns därmed anledning att vara extra observant på en bakomliggande ämnesomsättningsstörning eller bakomliggande infektion till krampanfallet. Det finns flera effektiva behandlingar mot epilepsi och eftersom din dotter är levertransplanterad och annan immunosuppressiv behandling pågår så är det viktigt att en kunnig barnläkare ser över den bästa behandlingsalternativet i denna speciella situation.

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg


Annons
Annons
Annons
Annons
Annons