Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Demens

Multiinfarkt demens (vaskulär demens)

Multiinfarkt demens (vaskulär demens) är en sjukdom som utvecklas ”språngvis”, i etapper, och som beror på många, små blodproppar i hjärnan. Några av de vanligaste riskfaktorerna är rökning och högt blodtryck.


Uppdaterad den: 2011-09-06
Uppdaterare: Lars-Olof Wahlund, professor och överläkare, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset

Annons

Multiinfarkt demens är en så kallad vaskulär demens. Den uppstår efter många, små blodproppar i hjärnan, vilket leder till syrebrist och därmed att hjärnceller dör. Har man oregelbunden hjärtrytm eller förträngningar i de blodkärl som försörjer hjärnan med syre, löper man ökad risk att drabbas av sjukdomen. Likaså ökar risken när man blir äldre och blodkärlen förkalkas.

Skadorna som multiinfarkt demens ger kan inte repareras däremot kan man förebygga nya skador. Sjukdomen har i princip samma orsaker som blodproppar i hjärnan (stroke), men hos den multiinfarkt dementa drabbas de små blodkärlen.

Vad ökar risken att drabbas av multiinfarkt demens?

Riskfaktorerna är framför allt:

  • Rökning
  • Förhöjt blodtryck
  • Hög kolesterolhalt i blodet
  • Diabetes typ 1 och typ 2 (särskilt dåligt reglerad, ej optimalt behandlad)

Ovanstående punkter bidrar till åderförkalkning, ateroskleros, som är den egentliga orsaken till att sjukdomen utvecklas. Kan man begränsa åderförkalkningen, kan man också begränsa multiinfarkt demens.

Annons
Annons

Hur upptäcker man sjukdomen?

Multiinfarkt demens uppstår ”språngvis”, det vill säga i etapper. De första tecknen kan vara ”tröghet” i kroppsrörelserna (nedsatt psykomotorisk hastighet) och dåligt minne, och den drabbade märker ofta själv att något är fel. Med tiden framträder demensen allt tydligare vetskapen om att man är sjuk försvinner och man klarar inte det vardagliga livet. De anhöriga kan därför drabbas hårt i den senare fasen av sjukdomen.

Vilka är symtomen?

Många får således nedsatt rörlighet och försämrat minne. Om dessa symtom tilltar, eller om personen får svårt att hantera situationer med många människor, kan det vara tecken på tilltagande demens. Man bör då därför söka läkare för att undersöka om det är en demenssjukdom under utveckling, eller om orsaken är en annan.

Annons
Annons

Vad kan man göra för att bromsa sjukdomen?

I förebyggande syfte kan man motionera, äta fettfattigt, sluta röka och kontrollera blodtrycket regelbundet hos läkare. Om man känner oro i bröstet eller oregelbundna hjärtslag, som kan orsakas av ojämn rytm i hjärtats förmak, ska man söka läkare, eftersom dessa symtom ökar risken för multiinfarkt demens.
Har man diabetes, typ 1 eller typ 2, ska man vara noggrann med medicineringen.

Hur ställer läkaren diagnos?

Flera sjukdomar kan ge liknande symtom som multiinfarkt demens och många av dem går att bota, till exempel störningar i ämnesomsättningen, brist på vitamin B12 och depression. Därför är det viktigt att genomgå en undersökning.

En datortomografi (skiktröntgen) av hjärnan kan styrka misstanken om multiinfarkt demens. Om man har oregelbunden hjärtrytm och/eller förkalkningar på de stora blodkärl som försörjer hjärnan, samtidigt som man har tecken på demens, kan diagnosen vara relativt säker.

Hur behandlas multiinfarkt demens?

Man kan inte reparera de skador som redan uppstått men man kan ibland bromsa sjukdomen genom att förtunna blodet, antingen med hjälp av acetylsalicylsyra (Trombyl, eller låga doser Magnecyl, Bamyl, Albyl) och/eller dipyridamol (Persantin).

Om hjärtrytmen är oregelbunden kan kraftigt blodförtunnande behandling med warfarin (Waran) vara nödvändig. Själva demensen kan inte behandlas, utan kräver sociala åtgärder som sjukhemsboende eller liknande.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons