Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Demens

Läkarens svar på frågor om demens

Har jag som anhörig stor risk att drabbas av Alzheimer om min pappa hade det? Hur påverkas dementa personer av ensamhet? Har mjölk och fettsyror i maten betydelse för utveckling av demens? Här ser du Wilhelmina Hoffman, leg läkare, geriatriker och föreståndare för SDC- Svenskt demenscentrum, svar på besökarnas frågor i en livechatt:


Uppdaterad den: 2012-04-25
Författare: Wilhelmina Hoffman, överläkare och föreståndare Svenskt Demenscentrum

Annons

Vem avgör när det är dags för dementboende?

Gäst45678: Hur påverkas den dementa av ensamhet (eget boende med hemtjänst)? Hur påverkas den dementa av att byta miljö 2ggr i veckan då hon/han åker färdtjänst till en träff för likasinnade? Hur skall den dementa förstå, kunna avgöra när det är dags att tacka ja till ett demensboende?

Wilhelmina Hoffman: Hur man påverkas av att byta miljö är individuellt. Kan vara uppiggande med en miljö där det finns andra personer som har förståelse för demenssjukdom och där man får vara en i gänget. Det är väldigt svårt för den demenssjuke att själv avgöra när det inte längre fungerar hemma. Oftast är det anhöriga eller andra hemvårdare som signalerar att hemmaboende inte längre fungerar.

Samband mellan mjölk och demens?

Gäst57527: Finns det någon forskare som sett något samband mellan sockerarterna i mjölk och demens? Min gamle far (f.d. kemi- och fysiklärare) har väldigt mycket teorier om det och påstår att mjölk är rent förkastligt för människor.

Wilhelmina Hoffman: Hej, har inte stött på denna fråga tidigare. Som läkare kan jag väl säga att mjölk generellt är av värde för vuxna med tanke på kalciuminnehållet. Men om jag tar denna fråga med mig om mjölksocker och demens så kan vi via SDC kolla om det finns någon relaterad forskning. Maila mig gärna din e-postadress så ska vi ha ett svar i nästa vecka.

Bästa bromsmedicinen vid demens och Parkinson?

Bengan: Vilken är den bästa "bromsmedicinen" mot demens när man även är drabbad av Parkinson?

Wilhelmina Hoffman: Hej, det handlar då om acetylkolinesterashämmare som man sett också kan fungera vid Parkinsons sjukdom och demens. Jag har svårt att uttala mig om vilken av de tre som fungerar bäst men forskningen och kliniska försök gjordes först med Rivastigmin.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Hjälp av tolka svar från magnetröntgen

anna: Jag vill veta vad det betyder att det föreligger bilateralt vit-substans förändringar i första hand vaskulärt betingade i ett svar från en magnet röntgen av hjärnan. Tack på för hand!

Wilhelmina Hoffman: Hej, det är inte ett ovanligt svar vid undersökning av en äldre persons hjärna. Dessa fynd behöver inte betyda att personen har symtom. Men om det föreligger en demensutveckling och dessa fynd vid undersökning är det den kliniska bilden och förloppet som är avgörande för att komma fram till vilken diagnos det kan röra sig om. Det kan vara vaskulär demens men ca en tredjedel av personer med Alzheimers sjukdom har också vitsubstansförändringar.

Alzheimer och ärftlighet

Orolig: Hej! Min pappa hade Alzheimer. Hur stor risk är det att jag skall få det som biologisk dotter?

Wilhelmina Hoffman: Hej, den största riskfaktorn för att drabbas av demens är att komma upp i hög ålder. En av hundra är drabbad vid 65 år och så många som en av fem vid 85 år. Den näst största risken är att ha mycket demenssjukdom i släkten. Men många som är drabbade har inte haft demens i släkten och vice versa. Att skydda oss på bästa sätt med eller utan demens i släkten är att ha koll på blodtryck, vara fysiskt och socialt aktiv och äta fisk och grönt. Har man symtom på demens och är orolig ska man gå till vårdcentralen.

Demens och aggressivitet

Gäst14787: Jag undrar om det finns någon bra medicin mot hallucinationer, vanföreställningar? Har en mamma som har grymma hallucinationer och hon blir väldigt arg när vi inte förstår henne.

Wilhelmina Hoffman: Hej, det är svårt med de symtom som du beskriver. För din mamma är det verkligt och därför är det svårt när andra inte förstår henne. För att komma tillrätta med detta på bästa sätt dvs så att din mamma inte lider av detta måste man göra en bedömning av vad som orsakar symtomen. Först efter en bra analys kan man pröva olika behandlingsstrategier.

Testa för demens

Marieannne: Kan jag och mina syskon ta något "test" för att få reda på om vi kommer att få demens? Vår mormor, mamma och våra mostrar blev alla dementa. Vilka tecken ska sjukdomen visa innan man kan sätta in "bromsmedicin"?

Wilhelmina Hoffman: Hej, när det gäller test eller prov för demens finns det inget som idag generellt rekommenderas. Men då du beskriver att så många i din familj drabbats så tycker jag att du kan ta kontakt med någon som behandlat din mamma för att få kontakt med en specialistmottagning. Det är bättre att ställa frågor till de som kan området än att gå och vara orolig. När det gäller det vi idag kallar "symtomlindrande läkemedel vid Alzheimers sjukdom" så är det bästa att behandla så snart som man har en diagnos.

Depression vid demens

Gäst71370: Hej! Stor del av de dementa lider av depression. Vissa kan inte alls redogöra för sin situation genom att förklara hur man mår och inte alls medverka till att svara på skattningsformulär. Enligt senaste forskningen sägs att tidigare rekommenderade läkemedel SSRI-preparat inte har någon effekt på depression. Självklart ska man först försöka titta hur vardagen ser ut för dessa personer och försöka utesluta orsaker men om man inte hittar orsaker, vad rekommenderar man då i dag i läkemedelsväg?

Wilhelmina Hoffman: Hej, många personer med demens drabbas också av depression under sjukdomsförloppet. Ju senare i förloppet desto svårare att ställa diagnos. Vid depression och då allt är värderat och prövat i omvårdnaden så skulle iallafall jag prova behandla med SSRI medel, som oftast inte har svåra biverkningar. Därefter skulle effekten utvärderas! Fortsatt behandling om positivt resultat. Om ej dosjustering eller prövning av annat antidepressivt läkemedel.

Bemötande av dement far

surris: Hejsan! Jag har en far om har en blanddemens. Han bor sedan ett halvår på ett öppet boende då han inte anses "alltför" dement. Han har genom åren lagt mycket patiens både med kort och genom datorn. Idag så förknippar han sin patiens med det mesta i vardagen genom att säga tex: Det går inte ut det här, hur skall jag göra, eller jag kan inte äta för jag har inga klöver. Hur skall jag säga till honom när han inte vill vara kvar på boendet? Han är bestämd och arg. Mvh Ann

Wilhelmina Hoffman: Hej, förstår att du är i en svår situation. När det gäller ens anhöriga vill man ju alltid det bästa. Det svåra med demens är ju att den drabbade ofta utvecklar nedsatt insikt om sitt hjälpbehov. Dessutom kan man färdas tillbaks i tiden så man känner sig som ung och stark - inombords. En annan svårighet är ju när man inte heller kan utrycka sig som förr. Det blir frustrerande. Förstår att han inte kan klara eget boende. Försök vara stark men snäll och se om du hittar en egen formulering som kan fungera. Det finns inga enkla eller rätta svar!

Hjälp med bemötande av dement mamma

dotter-56: Hej! Min mamma 78 år, har nyligen börjat äta bromsmedicin. Vi anhöriga har inte fått någon information överhuvudtaget. Pappa 78 år vet ej heller så mycket. Vart ska man vända sej, för att få information om demens? Hon själv är medveten om att minnet sviker henne. Hur ska vi anhöriga göra för att bemöta henne och göra hennes vardag lättare? Vem vänder vi oss till - arbetsterapeut eller vem? Finns det hjälpmedel och tips för henne att t.ex. lättare hitta i skåp o.s.v. Tacksam för svar!

Wilhelmina Hoffman: Hej, det låter tråkigt att ni inte har fått information. Man behöver mycket kunskap och stöd när någon i familjen har demenssjukdom. Föreslår att ni kollar vad som finns i kommunen där ni bor. Finns anhörigkonsulent? Finns det någon lokal demensförening? Se även Demensförbundets och Alzheimerföreningens hemsidor och titta på vår hemsida: SDC- Svenskt demenscentrum. Dessutom finns idag hjälpmedel som kan fungera för demenssjuka - behöver utprovas av arbetsterapeut - kolla med vårdcentralen. Sök kunskap och kontakter framförallt lokalt!

Dement av medicinering

zoola: Hej: Min syster som är född 1956 var mycket klok och intelligent. Fick ont i 11 års ålder, fick Alvedon men blev bara värre i flera månader, läkare ordnat narkotikaklassat tabletter och hon blev riktigt dement, hon pratar om sig själv, skrattar och blev aggressiv redan som 14 åring. Hon blev så i flera år. När hon slutat medicinering blev hon mindre aggressiv och pratar mycket mindre. Nu pratar hon inte alls och ingen läkare kunnat identifiera sjukdom. Kan hon bli frisk? Vad kan vi göra?

Wilhelmina Hoffman: Hej, det låter väldigt tråkigt för hela er familj. Men de enda som kan svara på din fråga är de läkare som har hand om sin syster.

Kan alla testa sig för demens?

Ellida: Kan alla få bli undersökta och få veta om de har demens eller finns det en åldersgräns? Vad gör man om man misstänker att en anhörig har demens men den inte vill gå till doktorn och därför kan varken den (eventuellt) demente eller den anhöriga få hjälp?

Wilhelmina Hoffman: Hej, har man symtom på demens så ska man söka på vårdcentralen.
Det handlar då om att man glömmer hela episoder (inte detaljer som nycklar, glasögon etc). Inte klarar att utföra saker som gick bra förr eller andra symtom som man inte känner igen sen tidigare.

Då finns ingen åldersgräns men det är ovanligt med demens hos personer under 65 år. När någon inte vill ta emot hjälp eller inte vill bli undersökt är det svårt. Man får helt enkelt be om stöd från omgivningen. Prata med distriktssköterskan, anhörigkonsulent eller om det finns ett demensteam i kommunen. De är ofta proffs på att kunna lirka och skapa relationer så att den misstänkt sjuke kan känna sig trygg i att genomgå en utredning.

Utsättning av symtomlindrande medicin, t ex Aricept

Silviasyster Lena: Hej! Kan du beskriva hur man bör gå tillväga vid utsättning av ex Aricept? Kan du också hänvisa till var man kan läsa sig till det? Jag vet vad jag lärde i min utbildning, men det är inte alltid man blir ansedd helt tillförlitlig, om man inte kan bevisa var det står...

Wilhelmina Hoffman: Hej, när det gäller utsättning av symtomlindrande läkemedel är det viktigt att det finns en bedömning innan medicinen sätts ut och att medicinen trappas ut och att ny bedömning genomförs enligt planering. Detta sker ofta när man bedömer att medicinen inte längre har någon positiv effekt. Blir patienten inte sämre kan medicinen vara utsatt. Om patienten inom ett par veckor försämras bör medicinen återinsättas. Det viktiga är att alla som vårdar är medvetna om utsättning så att en bra bedömning kan utföras. En del har nytta av medicinen länge, andra inte.

Annons
Annons

Aggressivitet och hallicunationer vid demens

trollskogen: Min mor som nu bor på ett äldreboende har haft till o börja med problem med minnet vilket försämras. Plötsligt som över en natt blev hon helt förändrad, agressiv, hallucinerade ännu mer än hon gjort, speedad dygnet runt. Till slut fick hon lugnande som gjort hennes situation dräglig. Men det är inte mamma nu, vad tror du har hänt? Eller har det med sjukdomen att göra? Tacksam för svar, Kerstin

Wilhelmina Hoffman: Hej, vid demens kan man vid yttre belastningar som infektioner, nya läkemedel, miljöombyte m.fl. drabbas av akut hjärnsvikt som också benämns förvirring. Det låter så när du beskriver det snabba förloppet. Då finns det en annan orsak bakom än själva demensen.

Samtidigt försämras ju också demensen successivt och nya symtom uppstår under sjukdomsprocessen. Ibland behöver man pröva att ändra läkemedel. De kan ha fungerat bra en period men bör sedan sättas ut på prov under samtidig noggrann uppföljning.

Får inget veta om demenssjuk bror

Gäst 56377: Hej. Min bror är på en låst demensavd (sen några månader) och jag får inget veta vad som hänt, på vilken nivå, hur kommer det bli etc. De hänvisar till sekretessen. Han är bara 60 år och bara för ett år sedan körde han bil och var med på en fest. Allt verkar gå väldigt fort. Var hos honom igår och han låg ner och talade knappt. Jag är hans enda syster och är mycket undrande över detta. Min son hade ringt och fick inget veta. Så här vill jag inte bli undangömd om det drabbar mig! 

Wilhelmina Hoffman: Hej, det här låter väldigt tråkigt. Har din bror en egen familj, fru, barn? Så kan du väl kontakta dem. Om du är den enda anhöriga så hör med avdelningen igen!

Kokosfett / korta fettsyror som behandling mot demens?

Gäst71135: Hej, jag har läst ett par rapporter om att man tar fram ett nytt läkemedel för att förhindra demens. Läkemedlet var baserat på korta fettsyror som liknade eller var identiska med de som man finner i kokosfett. Har man sett någon framgång vid de kliniska studierna? Vet att man också har testat rent kokosfett. Har man sett någon effekt här? Om detta fungerar vad är den bakomliggande förklaringen? 
Mvh Henrik

Wilhelmina Hoffman: Hej, har inte sett något om denna forskning eller resultat av de studier du hänvisar till. Om du vill att vi kollar vidare så e-posta samma fråga till my.olsson@demenscentrum.se så ska vi kolla och förmedla svar i nästa vecka.

För lite information om demens till anhörig

Dotter: Väldigt mycket information och stöd riktar sig till livskamraten till en anhörig. Allt för lite till alla oss barn vars föräldrar får sjukdomen demens. När man blir mamma till sin mamma eller pappa. När ens föräldrar blir gamla blir det nya roller mellan barn - föräldrar. När någon av dem, eller båda blir dementa blir livet helt annorlunda. Vad är rätt, när en av föräldrarna blir dementa ska man låta den friske flytta med den sjuka till ett boende för dementa?

Wilhelmina Hoffman:
Hej, ja livet blir annorlunda när någon i familjen drabbas av demens. Det är mycket nya situationer man ställs inför. Mitt tips är att läsa in sig på så mycket som möjligt. Sen är vi alla olika, friska som sjuka och hur saker blir bäst måste ju anpassas efter individen eller individerna. Det är svårt att svara på i ett enskilt fall vad som är bäst. Har varit med om att frisk flyttat in med demensjuk i boende och i det fallet fungerade det bra, bägge var nöjda med lösningen.


Annons