Nyhet | Demens

Sömnbrist kopplas till ökad risk för Alzheimer

Återkommande sömnbrist kan ge negativa effekter på hjärnan. I ny svensk studie kunde man se att alzheimerkopplade proteinet Tau steg med 17 procent bland individer som varit vakna en hel natt jämfört med de som fått sova. 


Lovisa
Publicerad den: 2020-01-15
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

Efter en natts vakenhet uppvisade en testgrupp med unga frisk män högre blodnivåer av ett protein kopplat till Alzheimer jämfört med än då de sovit som vanligt. Proteinet som finns inne i nervcellerna kallas Tau och utgör en markör för Alzheimers sjukdom. Även tidigare studier med äldre individer har funnit tecken på att sömnbrist kan öka nivåer av tau i ryggmärgsvätskan och med denna studie stärks nu teorin ytterligare.

– Många av oss upplever akut eller kronisk sömnbrist någon gång i livet, till exempel på grund av resande, för stort koffeinintag, skiftarbete eller oregelbundna arbetstider. Vår studie tyder på att akut sömnbrist kan öka nivåer av tau i blod även hos unga, friska individer. Detta kan tyda på att allt för ofta återkommande sömnbrist på lång sikt skulle kunna ha negativa effekter på hjärnhälsan, säger Jonathan Cedernaes, läkare och senior forskare vid institutionen för neurovetenskap och institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, som lett studien.

Sömnbrist ger negativa effekter


Forskarna tittade även på skillnaden för fyra andra biomarkörer i blodet som kan kopplas bland annat till Alzheimers sjukdom och skada på nervfibrer. De fann att vissa av dessa uppvisade en tydlig dygnsrytm, men att inga av dem påverkades av vakenheten.

Annons
Annons

– Det är viktigt att poängtera att en tydlig ansamling av tau i hjärnan brukar anses vara skadligt, men att vi idag inte vet vad högre nivåer av tau i blodet efter sömnbrist innebär. Tau utsöndras från nervceller när de är aktiva och djurmodeller tyder på att kronisk sådan aktivitet kan leda till en skadlig ansamling av tau i hjärnan. Högre nivåer av tau i blodet skulle kunna innebära att tau från nervceller renas bort mer effektivt från hjärnan, eller så kan det återspegla generellt högre nivåer av tau i hjärnan. Fler studier behövs för att kunna klargöra och särskilja sådana mekanismer, säger Jonathan Cedernaes.

Studien omfattade 15 friska, normalviktiga män, som hade en medelålder på 22 år. Alla hade angett att de i normala fall fick sju till nio timmars sömn av god kvalitet varje natt. Detta verifierades även innan deltagarna inkluderades i studien.

 

Annons
Annons

    Källor

  • Uppsala Universitet - https://www.uu.se/nyheter-press/nyheter/artikel/?id=13836&typ=artikel

Kommentera denna artikel

I kommentarfältet får du gärna dela med dig av dina egna erfarenheter eller berätta vad du tycker om våra texter. Vi kan däremot inte svara på några medicinska frågor via kommentarsfältet. Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu