Nyhet | Demens

Ny världsplan för tackling av ökande demens

Antalet som insjuknar i demenssjukdomar i världen ökar stadigt. Nästa vecka presenterar WHO en ny global handlingsplan för att samla alla länder kring frågan. Närmare hundra hälsoministrar väntas underteckna.

Lovisa
Publicerad den: 2017-05-19
Författare: Lovisa Dahlström, Redaktör

Annons

I dag räknar man med att cirka 48 miljoner människor är drabbade av demens, varav 150 000 i Sverige. Under kommande år fram till år 2030 väntas antalet dessutom öka till drygt 75 miljoner globalt, enligt siffror från Världshälsoorganisationen, WHO. I majoriteten av fallen rör det sig om Alzheimers sjukdom.

Syftet med den handlingsplan som WHO under nästa vecka lägger fram är att gemensamt försöka bromsa ökningen av sjukdomen och förbättra förutsättningarna för de miljontals människor som är drabbade.

Första gången liknande görs

WHO har tidigare tagit fram liknande globala handlingsplaner för sjukdomar som exempelvis malaria och hiv. Men detta är första gången ett liknande helhetsgrepp tas för demenssjukdomar.

Annons
Annons

Demens är ett enormt hot mot den globala folkhälsan och en viktig fråga för medlemsländerna, säger Shekar Saxena, chef för avdelningen Mental hälsa och substansmissbruk på WHO.

Handlingsplanen som sträcker sig fram till år 2025 trycker särskilt på att alla länder ska ha med åtgärder inom demensområdet i sina nationella hälsoplaner, att medvetenheten kring demens måste öka och därmed stigmat runt sjukdomen minska. Även förebyggande åtgärder och riskreduktion lyfts fram som viktiga områden.

– Vi måste göra allt vi kan för att minska risken för att drabbas av demens och för att fördröja utvecklingen av sjukdomen, säger Shekar Saxena.

Annons
Annons

Inget fokus på läkemedelsutveckling

Läkemedelsutveckling av nya substanser för att bromsa eller lindra till exempel Alzhemiers sjukdom är däremot något som inte ges speciellt mycket utrymme.

– Handlingsplanen har ett uttalat folkhälsoperspektiv. WHO gör ingen egen forskning men vi uppmuntrar förstås industrin och andra intressenter att investera i området, säger Shekar Saxena.

Den globala handlingsplanen presenteras vid ett WHO-möte i Genève i Schweiz i nästa vecka.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons