Nyhet | Demens

Högt blodsocker och ökad risk för demens kopplas samman

Det är sedan tidigare känt att patienter med diabetes oftare drabbas av demens. Nu visar en ny studie i New England Journal of Medicine att personer med högt blodsocker men som inte har diabetes också kan vara i farozonen.
Annons

Amerikanska forskare har följt 2 067 äldre personer utan demens, och efter i median 6,8 års uppföljning hade 524 deltagare drabbats av sjukdomen.

Icke-diabetiker som fick demens hade i genomsnitt ett blodglukosvärde på 115 mg/dL under de senaste fem åren före demensdiagnosen. Detta i jämförelse med de personer som inte utvecklade demens, som hade ett genomsnittligt blodglukosvärde på 100 mg/dL.

Koppling mellan högre blodsockervärde och högre risk för demens sågs även hos de personerna med diabetes.

Annons
Annons

Resultaten indikerar att äldre personers hjärnor kan ta skada av högre nivåer av blodsocker menar forskarna.

Studien är en observationsstudie och kan inte fastslå ett orsakssamband. Dock skulle några möjliga förklaringar till sambandet mellan högt blodsocker och demens enligt forskarna kunna vara ökad förekomst av mikrovaskulär sjukdom i centrala nervsystemet.

Kommentera denna artikel

Alla kommentarer granskas av redaktionen före publicering. Se regler för kommentarer här.

Inga har kommenterat på denna sida ännu


Annons
Annons
Annons