Nyhet | Demens

Alzheimers sjukdom går att förebygga

Runt en tredjedel av alla fall av Alzheimers sjukdom i världen skulle kunna gå att förebygga, enligt en ny brittisk studie som publicerats i The Lancet.

Publicerad den: 2014-07-16
Författare: Caroline Göransson

Annons

Forskarlaget vid Cambridge har listat de sju viktigaste riskfaktorerna för demenssjukdomen; låg utbildning, fysisk inaktivitet, övervikt, rökning, diabetes, högt blodtryck och depression.

Forskarlaget drar slutsatsen att om man lyckas få ner var och en av dessa sju riskfaktorer med tio procent under varje decennium samt sätta in rätt åtgärder i tid, kan förekomsten av Alzheimers sjukdom globalt sett minska med 8,3 procent till 2050. Detta motsvarar cirka nio miljoner fall.


Annons
Annons
Annons