Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Kan man bromsa utveckling av demens vid ärftlighet?

Hej,

Jag är väldigt orolig för att jag ska drabbas av demens tidigt. Min mormor och min mamma blev båda dementa med en början strax innan 80 års ålder. Men jag har två systrar som bara är knappt 70 år och har visat tecken på begynnande demens.  Själv är jag 60 år. Kan jag genomgå en utredning för att eventuellt sätta in förebyggande åtgärder eller bromsa en eventuell utveckling för mig eller mina systrar?

Svar:

Hej!

Demens kan ha många olika orsaker. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimer demens. Vid tidig debut av Alzheimer demens, före 60-65 års ålder, är orsaken oftare en specifik genetisk avvikelse eller mutation. De flesta insjuknar dock efter 60-65 års ålder och risken ökar 2-3 gånger om nära anhörig drabbats av sjukdomen. Om man utvecklat symtom med till exempel närminnesstörning skall man i först hand vända sig till primärvården. Där kan man göra en basal utredning. Vid denna kan man närmare värdera symtomen, göra enklare tester och ta blodprover för att undersöka om det till exempel föreligger B12 vitamin brist eller avvikelser i nivåerna av sköldkörtelhormon eller kalcium.

Behövs en utökad utredning kan remiss till en specialenhet behövas. Där görs utredning av hjärnan med magnetkamera, funktionell analys med SPECT, neuropsykologisk testning och undersökning av cerebrospinalvätska (ryggvätska) för bestämning av demensmarkörer. Denna undersökning kan påvisa om man har tecken på en tidig demensutveckling. Resultatet av utredningen får styra vilken behandling som är lämplig. Det finns en rad åtgärder som kan ha effekt på sjukdomsutvecklingen vid Alzheimer demens däribland specifik läkemedelsbehandling.

Hälsningar,
Jan Lycke


Läs mer om orsaker till demens »

 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons