Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Kan man bromsa utveckling av demens vid ärftlighet?

Hej,

Jag är väldigt orolig för att jag ska drabbas av demens tidigt. Min mormor och min mamma blev båda dementa med en början strax innan 80 års ålder. Men jag har två systrar som bara är knappt 70 år och har visat tecken på begynnande demens.  Själv är jag 60 år. Kan jag genomgå en utredning för att eventuellt sätta in förebyggande åtgärder eller bromsa en eventuell utveckling för mig eller mina systrar?

Svar:

Hej!

Demens kan ha många olika orsaker. Den vanligaste demenssjukdomen är Alzheimer demens. Vid tidig debut av Alzheimer demens, före 60-65 års ålder, är orsaken oftare en specifik genetisk avvikelse eller mutation. De flesta insjuknar dock efter 60-65 års ålder och risken ökar 2-3 gånger om nära anhörig drabbats av sjukdomen. Om man utvecklat symtom med till exempel närminnesstörning skall man i först hand vända sig till primärvården. Där kan man göra en basal utredning. Vid denna kan man närmare värdera symtomen, göra enklare tester och ta blodprover för att undersöka om det till exempel föreligger B12 vitamin brist eller avvikelser i nivåerna av sköldkörtelhormon eller kalcium.

Behövs en utökad utredning kan remiss till en specialenhet behövas. Där görs utredning av hjärnan med magnetkamera, funktionell analys med SPECT, neuropsykologisk testning och undersökning av cerebrospinalvätska (ryggvätska) för bestämning av demensmarkörer. Denna undersökning kan påvisa om man har tecken på en tidig demensutveckling. Resultatet av utredningen får styra vilken behandling som är lämplig. Det finns en rad åtgärder som kan ha effekt på sjukdomsutvecklingen vid Alzheimer demens däribland specifik läkemedelsbehandling.

Hälsningar,
Jan Lycke


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg