Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Behandling mot demens redan innan diagnos för störst hjälp?

Min far som är 68 år har nyligen varit på en undersökning där det konstaterats att han är i riskzonen för demenssjukdom. Han har tydliga problem med närminnet. Om vi kommer överens om en tid ber han att få den nedskriven på en lapp, och ändå ringer han en stund senare och frågar hur dags det var. Då har han glömt att han fick en lapp.

Läkaren som undersökte honom gav honom inga direkta besked om någonting, mer än att han skulle få göra nya tester om sex månader. Finns det ingen medicinering som kan sättas in? Jag har läst att det gör störst nytta om man sätter in den så tidigt som möjligt, och jag tycker inte att det verkar rimligt att han ska behöva vänta sex månader på ytterligare undersökning. Kan tillägga att både hans mor och bror fick svår demens.

Svar:

Det är en något diffus formulering "att vara i riskzonen för att få demens". Man brukar ofta säga att man har mild kognitiv svikt när man inte uppfyller kriterierna för demens. Dessa patienter har olika utveckling av denna störning - somliga fortskrider till demens, somliga är stabila i samma tillstånd och somliga återgår till tidigare tillstånd. Vilken av dessa linjer den enskilda patienten kommer att följa kan man inte i dagsläget avgöra.

Jag förutsätter att de undersökningar som din far gjort har varit fullödiga och att diagnostiken har skärpts så långt det går i all synnerhet som han är relativt ung. Beträffande behandlingen har det hittills inte visat sig vara särskilt gynnsamt att använda den etablerade anti-demens medicineringen på patienter med mild kognitiv svikt.

Vänlig hälsning
Johan Lökk
docent, överläkare


Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Görs utredning på gamla?

2016-10-11 | 19:05

av Anne Grefberg

Vilka delar innefattar en utredning för Aspergers syndrom?

2016-10-20 | 13:40

av Anne Grefberg

Adhd, utredning vid 75 års ålder?!

2016-10-11 | 16:55

av Anne Grefberg

Tar så lång tid för att få en utredning

2016-10-20 | 13:32

av Anne Grefberg

Diagnos utan utredning

2016-10-11 | 15:14

av Anne Grefberg

Är man tvungen att blanda in sina föräldrar i utredningen?

2016-10-11 | 20:56

av Anne Grefberg

Överdiagnostik av ADHD?

2016-10-20 | 13:22

av Anne Grefberg

Bör jag utredas?

2016-10-12 | 03:27

av Anne Grefberg

Hur går en nuropykiatrisk utredning till?

2016-10-20 | 13:09

av Anne Grefberg

Vuxen utredning?

2016-10-12 | 17:55

av Anne Grefberg

ADHD-symptom bara i vuxen ålder?

2016-10-11 | 17:41

av Anne Grefberg

Borderline....

2016-10-11 | 23:05

av Anne Grefberg

Händelserna efter utredning

2016-10-12 | 13:45

av Anne Grefberg

Har mitt barn adhd

2016-10-12 | 23:13

av Anne Grefberg

Boka tid?

2016-10-13 | 16:55

av Anne Grefberg