Fråga doktorn

Fråga   Neurologi

Fråga: Behandling mot demens redan innan diagnos för störst hjälp?

Min far som är 68 år har nyligen varit på en undersökning där det konstaterats att han är i riskzonen för demenssjukdom. Han har tydliga problem med närminnet. Om vi kommer överens om en tid ber han att få den nedskriven på en lapp, och ändå ringer han en stund senare och frågar hur dags det var. Då har han glömt att han fick en lapp.

Läkaren som undersökte honom gav honom inga direkta besked om någonting, mer än att han skulle få göra nya tester om sex månader. Finns det ingen medicinering som kan sättas in? Jag har läst att det gör störst nytta om man sätter in den så tidigt som möjligt, och jag tycker inte att det verkar rimligt att han ska behöva vänta sex månader på ytterligare undersökning. Kan tillägga att både hans mor och bror fick svår demens.

Svar:

Det är en något diffus formulering "att vara i riskzonen för att få demens". Man brukar ofta säga att man har mild kognitiv svikt när man inte uppfyller kriterierna för demens. Dessa patienter har olika utveckling av denna störning - somliga fortskrider till demens, somliga är stabila i samma tillstånd och somliga återgår till tidigare tillstånd. Vilken av dessa linjer den enskilda patienten kommer att följa kan man inte i dagsläget avgöra.

Jag förutsätter att de undersökningar som din far gjort har varit fullödiga och att diagnostiken har skärpts så långt det går i all synnerhet som han är relativt ung. Beträffande behandlingen har det hittills inte visat sig vara särskilt gynnsamt att använda den etablerade anti-demens medicineringen på patienter med mild kognitiv svikt.

Vänlig hälsning
Johan Lökk
docent, överläkare


Läs mer om behandling av demens »

 

Besvarade frågor under chatten

Fråga Besvarad
Finns det det någon behandling för sekundär progressiv ms?

2021-05-5 | 11:56

av Anders Svenningsson

Depression, körkort

2021-05-12 | 17:47

av Anders Svenningsson

Bromsläkemedel vid MS

2021-05-13 | 07:28

av Anders Svenningsson

Huden på vänster sida är bedövad - symtom på ms?

2021-05-15 | 07:09

av Anders Svenningsson

MS - aldrig träffat något MS-team

2021-05-26 | 09:31

av Anders Svenningsson

Bältros utv till MS?

2021-05-31 | 13:19

av Anders Svenningsson

Vaccin mot corona och MS

2021-05-5 | 11:54

av Anders Svenningsson

Fatigue benen

2021-06-2 | 10:40

av Anders Svenningsson

Mer smärta, hjärntrötthet, sämre balans – sekundär progressiv fas vid ms?

2021-05-19 | 12:14

av Anders Svenningsson

MS och yrsel

2021-05-19 | 13:53

av Anders Svenningsson

MS liknande sjukdomar

2021-06-2 | 10:15

av Anders Svenningsson

RA och systemisk skleros och ospecifika plack

2021-05-25 | 15:06

av Anders Svenningsson

Diagnostisering av MS

2021-05-26 | 12:43

av Anders Svenningsson

Modafinil 100 mg hjärntrötthet

2021-05-26 | 12:58

av Anders Svenningsson

Blir man alltid av med sitt körkort om man har fått diagnosen MS?

2021-05-28 | 10:09

av Anders Svenningsson


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons