Migrän och illamående? Så kan det påverka
Artikel | Neurologi

Migrän och illamående? Så kan det påverka

Får du alltid/ofta eller ibland illamående eller kanske kräkningar i samband med dina migränattacker? Illamående och kräkningar i samband med migränattacker är mycket vanligt – men många känner inte till att det kan påverka din migränmedicinering negativt.


Innehållet är framtaget av: Grünenthal migrän

Ca 13% av svenska befolkningen lider av Migrän.Studier visar att ca 50% eller kanske fler upplever illamående och ev kräkningar som en konsekvens av sina anfall.2  Ofta kan till och med symtomen som medföljer migrän upplevas lika eller ännu jobbigare än själva migränen.3 Dessutom indikerar 30,5% av personer med illamående att de undviker att ta sina orala migränläkemedel, medan samma gäller för 42,2% av personer med kräkningar.

Fler alternativ än i tablettform

Behandling sker ofta idag i form av en tablett3 som intages via munnen, där effekten uppstår efter att läkemedlet tagits upp av magtarmkanalen. Denna form av upptag kan påverkas negativt i form av fördröjd effekt eller minskad effekt p.g.a illamående eller kräkningar. Migränmedicin kan då med fördel för vissa personer intagas via en alternativ form så som nässpray eller en injektion där upptaget sker annorlunda.3

Vad gör jag om jag känner att min nuvarande behandling inte fungerar?

Informera alltid din behandlande läkare om att du alltid/ofta eller ibland upplever illamående eller ev. kräkningar, och fråga vad som kan vara den bästa behandlingsformen för dig.

Läs mer om migrän och vad du kan fråga din läkare här »  

Säg Nej till Migrän!

En kampanj från Grünenthal startar nu ”Nej till Migrän”. Kampanjen syftar bland annat till att upplysa dig som lider av migrän att förstå sjukdomen bättre. Alltifrån vad som kan trigga den, vad du kan fråga din läkare om till information om alternativa behandlingsformer. Allt för att migrän inte ska stå i vägen för dig och viktiga saker i livet.

Lär dig mer om migrän här »

Referenser:

  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11531898
  2. Gajria K, Lee LK, Flores NM, et al. Humanistic and economic burden of nausea and vomiting among migraine sufferers. J Pain Res 2017;10:689–698
  3. Láinez MJA et al. Optimal management of severe nausea and vomiting in migraine: improving patient outcomes. Patient Related Outcome Measures. 2013;4:61–73
  4. Silberstein SD. Migraine Symptoms: Results of a Survey of Self-Reported Migraineurs. Headache 1995;35:387-396

IDnr: M-N/A-SE-12-19-0004

 


Annons
Annons
Annons