Fakta | Neurologi

Diabetes med nervpåverkan (neuropati)

Diabetespatienter kan även drabbas av neuropati, som är en funktionsnedsättning i olika typer av nerver. Ofta uppkommer ändrad känseluppfattning det kan kännas som att gå på bomull.

c744b3c7ce1e03746c93b24d4afc6e38.JPG
Uppdaterad den: 2008-10-02
Författare: Lars Einar Bresäter, diabetesspecialist och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Annons

Neuropati i samband med diabetes är funktionsnedsättning i olika typer av nerver. Den uppkommer gradvis och ger symtom ca 15-25 år efter diabetesdiagnosen ställts. Om sockerläget är välreglerat kan man räkna med att det tar betydligt längre tid tills symtom kommer och förloppet blir lindrigare. Sjukdomen uppträder både akut och kroniskt. Den akuta formen försvinner vanligtvis när diabetesbehandlingen förbättras, medan den kroniska formen inte kan gå tillbaka.

Neuropati kan visa sig som förändringar av känseln (sensorisk neuropati), antingen som smärtande känsel eller som minskad känsel. Muskelfunktionsnedsättning (motorisk neuropati) är påverkan på nerver som styr muskler. Både känselnedsättningen och nedsättning av muskelfunktionen kommer först i de längsta nervtrådarna som går ner till fötterna. Nerver till inre organ (autonom neuropati) kan också påverkas men detta kommer senare i förloppet.

När får man neuropati?

Neuropati orsakas av att små nervtrådar delvis förstörs. Skadan beror på att nervtrådarna inte tål den höga halten socker i blodet. Den höga sockerhalten orsakar en inlagring av olika ämnen i nerverna, vilket förstör dem.

Annons
Annons

Hur märks neuropati?

Smärtfri sensorisk neuropati som leder till minskad känsel är det vanligaste. Ofta uppkommer ändrad känseluppfattning det kan kännas som att gå på bomull.

Smärtande sensorisk neuropati kan beskrivas som stickande, brännande, skärande smärtor i fötterna, särskilt om natten.

Neuropati som involverar muskelfunktionen kommer lite senare än sensorisk neuropati men ger då den uppstår nedsatt muskelkraft i fötterna. Detta påverkar fötterna med felställningar och ändrat belastningsmönster under fotsulorna som resultat.

Annons
Annons

Autonom neuropati som drabbar de inre organen kan orsaka:

 • Yrsel, särskilt när man reser sig upp.
 • Illamående och kräkningar efter måltider.
 • Diarr&eacute.
 • Problem med att tömma urinblåsan.
 • Svårigheter att känna lågt blodsocker.
 • Impotens (kallas också erektil dysfunktion ”ED”) hos män.

Vad kan man göra själv?

Det viktigaste är att undvika utveckling av neuropati från första början. Detta görs genom att blodsockervärdena hålls så nära de normala som möjligt.

Eftersom neuropati oftast drabbar fötterna först, är det viktigt att dagligen kontrollera dessa, så att man tidigt upptäcker sår och förhårdnader som lätt uppstår då känseln är nedsatt.

Alla diabetiker skall få information om grundläggande fotvård och tillämpa sina kunskaper. Om känseln har blivit påverkad till en viss grad (kan mätas på vårdcentral eller medicinmottagning) skall man remitteras till "fotrond", som idag finns på de flesta sjukhus. Man vidtar där åtgärder som effektivt kan förhindra uppkomst av fotproblem.

Hur ställer läkaren diagnosen?

Diagnosen ställs genom:

 • Symtomen.
 • Undersökning av känseln i fötterna.
 • Mätning av blodtryck, både liggande och stående.
 • Elektrokardiogram (EKG).
 • Individuella undersökningar.

Framtidsutsikter

Neuropati som uppstått akut går ofta tillbaka efter några månader, när blodsockervärdena har varit normala en tid. Den kroniska kan man inte bota men den kan hållas i schack med omsorgsfull diabetesbehandling.

Hur behandlas neuropati och med vilken medicin

Viktigast är att förbättra blodsockervärdena samt att förebygga utveckling av fotsår genom daglig fotinspektion samt profylaktiska (förebyggande) åtgärder insatta via "fotronden".

Minskad känsel kan inte behandlas med medicin. Däremot kan smärtorna vid den smärtande polyneuropatin minskas med medicin:

 • ”Vanliga" smärtstillande tabletter som till exempel paracetamol eller acetylsalicylsyra.
 • Andra mediciner, till exempel antidepressiva, som kan ha god effekt.
 • Starkare smärtstillande (morfinliknande).

Yrsel när man reser sig, så kallad lägesyrsel, kan behandlas med stödstrumpor. Illamående och kräkningar kan behandlas med medicin som minskar symtomen. Diarr&eacute beror ibland på onormal bakterieväxt i tarmen och kan behandlas. Impotens (erektil dysfunktion ”ED”) kan idag behandlas med flera olika typer av preparat. Kontakta din läkare för mer information.


Annons
Annons
Annons