Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Äldres hälsa

Krökt rygg hos äldre

Med åldern blir den övre delen av ryggen, närmare bestämt bröstryggraden, lite rundare hos många.


Uppdaterad den: 2014-01-20

Annons

Vad är krökt rygg hos äldre?

Den medicinska termen för denna krökning av ryggraden är kyfos, ibland hyperkyfos om krökningen är stor. Orsakerna till och konsekvenserna av kyfos är inte klarlagda men benskörhet är en viktig faktor. Kyfos innebär inte bara en förändring av utseendet utan kan också leda till negativa effekter som försämrad lungfunktion och nedsatt fysisk funktionsförmåga.

Bland äldre människor har mellan 20 och 40 % krökt ryggrad. Kvinnor drabbas oftare än män.

Annons
Annons

Orsak

Ofta anses krökt ryggrad bero på en kombination av benskörhet och så kallad kotkompressionsfraktur. Men studier har visat att bara omkring en tredjedel av dem som har svår kyfos har sådana frakturer. Det är dock i regel personer med kotkompressionfraktur som har de värsta kyfoserna.

Andra orsaker kan vara förändringar i kroppshållningen och förslitning i mellankotskivorna. Detsamma gäller den tilltagande muskelsvaghet som ofta ökar med åren. Även slapphet i ryggens ledband kan vara en orsak. Dessa ledband stabiliserar ryggraden och utsätts under åldrandet för förlust av elastisk vävnad, förkalkning och förbening.

I undantagsfall kan förklaringen vara ärftliga faktorer. Vissa ärftliga tillstånd som osteogenesis imperfecta, Ehlers-Danlos syndrom, Marfans syndrom, cystisk fibros och Scheurmanns sjukdom kan leda till att krökt ryggrad uppstår i relativt unga år.

Följdverkningar

En kraftig ryggkrökning hos en äldre person kan få många negativa effekter.

 • Försämrad lungfunktion:
  • Ökad kyfos försämrar lungfunktionen, därför att bröstkorgen inte kan vidgas lika mycket som tidigare
 • Försämrad fysisk funktionsförmåga:
  • Det finns ett samband mellan kyfos och försämrad fysisk funktionsförmåga, till exempel att personen får svårare att gå och problem med att resa sig från sittande ställning
 • Skador på ryggraden:
  • Kyfos har också ett samband med frakturer på kotfraktur i den så kallade bröstryggraden (torakaldelen i illustrationen ovan). Den framåtböjda ställningen i denna del av ryggen förändrar belastningen och kan öka risken för fraktur
 • Försämrad livskvalitet:
  • Kombinationen av benskörhet och kraftig ryggradskrökning påverkar livskvaliteten på många sätt
 • Ökad dödlighet:
  • Det finns studier som visar på samband mellan kyfos och ökad risk för förtidig död bland äldre män och kvinnor, men denna riskökning är liten
 • Ökad tendens att falla:
  • Vissa experter hävdar att krökt ryggrad påverkar balansen och ökar risken för fall, andra anser att det inte finns något sådant samband
Annons
Annons

Utveckling

Inledningsvis ger inte tillståndet några särskilda symtom eller besvär. Akuta kotkompressionsfrakturer kan emellertid orsaka perioder med svåra ryggsmärtor. Sådana skador uppstår ofta i samband med att man böjer sig, hostar eller lyfter något. Kroniska ryggsmärtor kan med tiden bli ett problem, särskilt hos dem med upprepade kotfrakturer.

Vissa personer märker att de blir tjockare utan att gå upp i vikt. Bukomfånget blir större, kläderna passar inte passar och midjan försvinner. Detta beror på att bukhålan blir mindre när ryggen sjunker ihop och kröks, vilket får magen att ta större plats.

Patienter med stor krökning på ryggraden kan få smärtor i nackmusklerna, eftersom att de måste använda muskelkraft för att sträcka nacken när de ska titta framåt. Ökande svårigheter att andas kan vara ett annat problem och beror på att lungvolymen minskar. En del får smärtor på grund av att revbenen stöter emot höftkammen. Kraftig krökning av ryggraden hos äldre kan ge problem med vardagssysslor som att böja sig, lyfta, gå nedför trappor eller laga mat.

Undersökning och diagnos

Det är enkelt att ställa diagnosen, eftersom ryggrade synbarligen är krökt. Men röntgen av ryggen kan ge ytterligare information om eventuell benskörhet, gamla eller färska kotkompressionsfrakturer och ger också en möjlighet att beräkna hur uttalad ryggkrökningen är. Ibland görs också en bentäthetsmätning.

Behandling

Det finns ingen standardbehandling för krökt rygg hos äldre. Om röntgen eller någon annan undersökning visar på benskörhet eller kotkompression, kan det innebär att läkaren vill behandla med läkemedel mot benskörhet.

För att förebygga och bromsa utveckling av benskörhet är det viktigt med fysisk aktivitet. Träning för att stärka ryggmuskerna medför ökad ryggmuskelstyrka och större bröstkorg. Man bör också sluta röka eftersom rökning är en riskfaktor för benskörhet. Det är också bra att vara försiktig med alkohol, eftersom det ökar risken för att falla.

Vill du lära dig mer? Prenumerera på våra utskick

Du kan avsäga dig våra utskick när som helst genom att klicka på en länk som finns i alla utskick. Läs mer om Netdoktors personuppgiftspolicy här .

Prognos

Kraftig ryggkrökning är ett tillstånd som utvecklas långsamt, vanligen under flera år. När den ökade krökningen är ett faktum, kommer den att kvarstå livet ut och kan öka ytterligare.


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons