Redaktör

Medicinska redaktionen

  • Bonnier Healthcare
  • Medlem sedan: 2018-05-29

Vi kunskapssäkrar vården!

Den medicinska redaktionen inom Bonnier Healthcare består av specialistläkare inom allmänmedicin och medicinjournalister. Arbetet bedrivs enligt journalistiska principer och produktionen sker helt utan påverkan från finansiella relationer. Knutet till redaktionen finns även ledande ämnesexperter som kvalitetssäkrar innehållet.

Ledord för det redaktionella arbetet är evidensbaserat och uppdaterat. Redaktionen samlar, sållar och sätter kontinuerligt ny kunskap i sitt sammanhang. Så säkerställs bästa tillgängliga kunskap i vårdmötet.

Publicerade sidor

  1. 2018-06-26

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.