Expert

Mattias Ekström

  • Medlem sedan: 2015-01-19

Jag är specialist i internmedicin och kardiologi och arbetar som biträdande överläkare vid hjärtkliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och är där ansvarig för prevention vid kranskärlssjukdom som kärlkramp och hjärtinfarkt. Jag har också arbetat på klinikens Livsstilsmottagning.

Jag är disputerad och har forskningserfarenhet inom området kardiovaskulär medicin och arbetar mycket med utbildning av läkarstudenter. Jag är även intresserad av att utbilda kollegor och annan vårdpersonal och har anlitats som föreläsare respektive konsult av olika läkemedelsföretag.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons