Expert

Lisa Sartz

  • Medlem sedan: 2014-11-20

Jag heter Lisa Sartz och jag arbetar som barnläkare på Barnkliniken i Lund, Skånes Universitetssjukhus (SUS) sedan 2002. Jag arbetar inom en enhet där vi behandlar barn med njursjukdomar, ett område som benämns barnnefrologi. Barnnefrologi inrymmer många olika sjukdomstillstånd hos barn allt från vanliga tillstånd som daginkontinens, nattenures och urinvägsinfektioner till mindre vanliga tillstånd som svåra missbildningar, inflammatoriska njursjukdomar och olika former av ärftliga njursjukdomar som kan leda till akut eller kronisk njursvikt. På Barnkliniken i Lund utreder och behandlar vi barn med njursvikt som behöver dialysbehandling och/eller njurtransplantation.

Jag har flera specialintressen inom barnnefrologi som innefattar daginkontinens, nattenures, hemolytiskt uremiskt syndrom och dialysbehandling. Jag har forskat inom och skrivit min avhandling om hemolytiskt uremiskt syndrom. Jag är också intresserad av etiska problemställningar och patientsäkerhet.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.