Expert

Lars Davidsson

  • överläkare, specialistläkare i allmänpsykiatri, England
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Jag ar specialist i allmänpsykiatri och har under många ar arbetat som överläkare på Universitetssjukhuset i Lund. Sedan några år är jag verksam i England (NHS consultant och privatpraktiker). Jag har också erfarenhet av utvecklingsarbete i Litauen och från Balkan. Jag har lång erfarenhet av att behandla depressionssjukdomar, ångesttillstånd, psykossjukdomar samt posttraumatiska tillstånd. Mitt specialintresse ar transkulturell psykiatri.

Annons