Expert

Jan Lidbeck

  • enhetschef, Smärtrehabsektionen och Kompetenscentrum, Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund
  • Medlem sedan: 2008-09-12
Jag är specialist i internmedicin, allmänmedicin, socialmedicin och smärtlindring. Arbetar som enhetschef vid Smärtrehab på Helsingborgs Lasarett. Kliniken är en s.k. multiprofessionell smärtklinik med inriktning på diagnostik, behandling och rehabilitering av patienter med långvarig smärta i rörelseapparaten. Mitt huvudintresse är fibromyalgi och annan generell smärta. Jag har forskningserfarenhet inom inområden som internmedicin, socialmedicin, beteendemedicin och smärtrehabilitering. Ett annat intresse är utbildning av vårdpersonal för ökad förståelse av smärtproblematik.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.