Expert

Håkan Gäbel

  • medicine doktor, transplantation
  • Bostaden
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Jag är utbildad på Medicinska fakulteten i Göteborg. Efter specialistutbildning i kirurgi bland annat i Örebro kom jag åter till Göteborg 1975 och blev då erbjuden ett vikariat på Transplantationsenheten. Jag blev så fascinerad av den verksamheten att jag blivit den trogen sedan dess. Jag blev medicine doktor 1983 och docent på en avhandling om transplantation av bukspottkörtel på gris. Jag har arbetat på transplantationsenheterna i Göteborg, Malmö och i Stockholm fram till 1997. Jag har praktisk erfarenhet av de flesta av de många frågor som aktualiseras av transplantationsverksamheten. Jag har också arbetat internationellt framför allt med donationsfrågor samt kvalitets-och säkerhetsaspekter på donation och transplantation. Redan 1995 rekryterades jag till Socialstyrelsen på deltid. Från 1997 arbetade jag på heltid för att informera om och att införa nya författningar om donation av organ och vävnader. Även om jag nu är pensionerad håller jag mig ajour med utvecklingen inom transplantationsområdet.

Besvarade frågor

  1. 2009-10-07
  2. 2008-04-17

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.