Expert

Eszter Fábián Holényi

  • privatpraktiserande barnläkare, Läkarhuset, Göteborg
  • Medlem sedan: 2008-06-08
Specialistläkare inom barn och ungdomsmedicin sedan 1992. Arbetat som barnläkare inom sluten och öppenvård, barnhälsovård mellan 1992-2002. Jobbat som privatpraktiserande barnläkare på Läkarhuset i Göteborg de sista 6 åren. Specialintresse infektionssjukdomar, astma och allergi.

Besvarade frågor

  1. 2009-08-27
  2. 2009-04-27
  3. 2009-01-28
  4. 2009-01-16
  5. 2008-12-09
  6. 2008-12-03
  7. 2008-11-12
  8. 2007-10-14