Expert

Clas Mannheimer

  • professor, sektionschef för Multidisciplinärt smärtcentrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg
  • Medlem sedan: 2009-08-31
Jag är specialist i internmedicin, kardiologi och smärtlindring. Vårt uppdrag av sjukhusledningen är att hjälpa till att åtgärda patienter med cancerrelaterad smärta inom SU/Östras upptagningsområde samt patienter med långvarig smärta inom regionen. Det här gäller i första hand patienter med en komplicerad smärtproblematik som kräver specialistbedömning inom området. Jag är också intresserad av organisatoriska frågor för smärtvården i Sverige och är ordförande i Svenska Smärtläkarföreningen. Ett av våra huvudintressen vid Multidisciplinärt smärtcentrum är forskning och utveckling av behandlingsmetoder som hjälper patienter med svår terapiresistent kranskärlssjukdom och smärtor i bröstet. Vi är bl.a. engagerade i att utveckla en metod som innebär att man kan erhålla en effektiv smärtlindring genom att operera in en s.k. ryggmärgsstimulator som stimulerar de områden i ryggmärgen som förser hjärtat med nerver. Vi ser det också som angeläget med utbildning i ämnet smärtlindring till läkare, sjukgymnaster, beteendevetare och sjuksköterskor. Det kanske allra mest angelägna är dock att informera patienter och allmänhet i övrigt om smärta, smärtans mekanismer och de behandlingsmöjligheter som finns.

Besvarade frågor

  1. 2010-03-04
  2. 2009-12-02
  3. 2009-10-02

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.