Expert

Birgitta Segebladh

  • överläkare vid kvinnokliniken Akademiska Sjukhuset Uppsala samt Mödrahälsovårdsöverläkare i Uppsala Län
  • Medlem sedan: 2011-10-18
Började min bana som gynekolog i Hudiksvall 1990 efter AT tjänstgöring där. Efter att ha arbetat ett år på KK i Uppsala blev jag färdig specialist i Obstetrik och gynekologi 1997. Började samma år på Kvinnokliniken Sundsvalls sjukhus.

Sedan dryga tio år tillbaka har jag framför allt arbetat med förlossning, mödravård och obstetrisk ultraljudsdiagnostik. Självklart har det varit mycket gynekologisk mottagning i mitt dagliga arbete vilket ledde in mig på frågeställningarna i mitt avhandlingsarbete om hormoners påverkan på kvinnors humör och dagliga välbefinnande.
Förutom mitt kliniska arbete var jag under åren 1998 - 1999 engagerad i framtagandet av ett handlingsprogram för omhändertagande av kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp och våld i nära relation i Västernorrland. Jag fortsatte det arbetet med att vara projektledare för ett utbildningsprojekt om dessa frågor åren 2000 - 2002.

År 2003 till och med 2007 var jag facklig sekreterare i Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi.

Disputerade 2011 på en avhandling som heter ”Is it just the hormones? Sex Steroids, Chronic Stress and Violence in Premenstrual Dysphoric Disorder”
Det som jag fann mest spännande i mina arbeten var just det faktum att kvinnor reagerar så olika på de hormonella förändringarna över menscykeln. Arbetet har väkt många tankar om hur framför allt unga kvinnor ska kunna få bättre hjälp med bra och fungerande preventivmedel. Det är också viktigt att på något sätt försöka hitta bra läkemedel för att dämpa symtomen före menstruationen som en inte oansenlig andel av kvinnor i fertil ålder lider av.

Jag arbetar sedan 1 september som mödrahälsovårdsöverläkare i Uppsala län. I den funktionen kan jag förena både min kompetens som obstetriker med mina andra kompetensområden inom hormoner och kvinnors livssituation.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.