Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.

Urineringsbesvär hos män,  symtomguide


Publicerad den: 2013-01-24

Annons

Vad är urineringsbesvär hos män?

 • Urineringsbesvär hos män betecknas nedre urinvägsbesvär på fackspråk. Tillståndet beror ibland på att prostatakörteln som omger urinröret växer med åren. Körteln klämmer då åt allt mer kring urinröret:
  • Se normal och förstorad prostata
 • Lagringssymtom:
  • Har sin orsak i urinblåsan och innebär plötslig och kraftig urinträngning, frekvent urinering, små volymer, nattlig urinering, smärtor vid blåsfyllnad och urinläckage
 • Tömningssymtom:
  • Startsvårigheter, svag stråle, känsla av ofullständig tömning, avbruten urinering, behov av att pressa/trycka, efterdropp, sveda eller smärta vid urinering och tidigare akut urinstopp

Förekomst

 • Nedre urinvägssymtom uppträder med ökande frekvens hos nästan alla män när de blir äldre.
 • Hos män över 60 år som är friska i övrigt har följande rapporterats:
  • Frekvent urinering hos 30–40 %
  • Kraftiga trängningar hos 10–20 %
  • Startsvårigheter och svag stråle hos 10–25 %
  • Efterdropp hos 30–40 %
  • Behov av att stiga upp tre gånger eller mer på natten för att urinera, hos 10–15 %

Bedömning av prostatabesvär

 • Föreligger en godartad förstoring av prostatan eller kan det föreligga prostatacancer?
 • Behöver tillståndet behandlas?
 • Kan det finnas någon annan orsak som behöver utredas?
Annons
Annons

Vad är orsaken till urineringsbesvär hos män?

Vanliga orsaker

 • Godartad förstorad prostatakörtel (benign prostatahyperplasi – BPH):
  • Normal ökning av mängden prostatavävnad hos medelålders och äldre män medför ökande urineringsbesvär
  • Symtomen kan vara plötslig och kraftig trängning, frekvent urinering, små volymer, nattlig urinering, smärtor vid blåsfyllnad och hos vissa urinläckage
  • Andra besväras mer av startsvårigheter, svag stråle, känsla av ofullständig tömning, avbruten urinering, behov av att pressa/trycka, efterdropp och sveda eller smärta vid urinering
 • Prostatacancer:
  • Är den vanligaste cancerformen bland män – Prostatacancer är ofta utan symtom i den tidiga fasen men kan förekomma samtidigt som BPH
 • Förträngning i blåshalsen vid urinblåsans utlopp:
  • Beror på att blåshalsen inte öppnar sig när urinblåsan drar ihop sig för att tömmas
  • Ses oftast hos yngre medelålders män, alltså i en åldersgrupp där man inte förväntar sig att hitta en godartad förstorad prostatakörtel
 • Trångt urinrör på grund av ärrvävnad (uretrastriktur):
  • Är ofta ett resultat efter tidigare inflammation i urinröret (uretrit)

Mer sällsynta orsaker

 • Urinvägsinfektion (akut cystit):
  • Ett förhållandevis sällsynt tillstånd hos män som beror på en ytlig infektion i urinblåsans och urinrörets slemhinnor
  • Typiska symtom är sveda vid urinering, frekvent urinering, smärtor och obehag ovanför blygdbenet, men buksmärtor eller ryggsmärtor i nedre delen av ryggen förekommer också
 • Kronisk inflammation i prostatan (kronisk prostatit):
  • Inte helt ovanligt
  • Typiska symtom kan vara smärtor eller obehag i skrevet, urineringsproblem, flytningar och blodig utlösning
 • Senkomplikation till diabetes mellitus (typ 1 eller typ 2):
  • Nervskador kan påverka blåstömningen och medföra tömningsproblem
 • Blåscancer:
  • Uppstår oftast i 60–70-årsåldern, tre av fyra är män. Cigarettrökning anses vara orsaken hos 50 % av männen och 25 % av kvinnorna
  • Smärtfria episoder eller ihållande synligt blod i urinen är det viktigaste symtomet, tillståndet kan även ge frekventa eller snabbt återkommande cystiter och irritationssymtom från blåsan

Vad kan man göra själv?

 • För att minska besvären på natten kan man undvika att dricka för mycket sent på kvällen.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och framträdande symtom bör man kontakta vården.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har besvären pågått?
 • Hur har tillståndet utvecklats?
 • Har du nu fått akuta besvär? I så fall vilka?
  • Stopp i urineringen?
  • Sveda vid blåstömning?
  • Blod i urinen?
 • Behöver du vanligtvis gå upp och kissa på natten?
  • Hur många gånger per natt i genomsnitt?
 • Har du problem med att hålla dig? Har du läckageproblem?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Testa dig själv och ta med formuläret till läkaren: Internationell prostataskala.
 • Du kan fylla i det här formuläret och ta med det till läkaren: Urineringsschema.

Undersökningar

 • Man kan känna prostatakörteln genom att föra upp pekfingret i ändtarmen. Undersökaren bedömer om prostatakörteln är förstorad, och om den innehåller knutor, vilket kan vara tecken på cancer.
 • I vissa fall finns det behov av att göra en mer omfattande kroppsundersökning.
 • Urinen undersöks.
 • Enkla blodprover hör oftast till:
  • PSA, ett ämne som utsöndras av prostatan, mäts ofta
  • Vid ett högt PSA är risken för cancer högre och vid ett lågt värde är risken mindre
 • En mer omfattande utredning hos en specialist består av en undersökning där man tittar hur det ser ut inne i urinröret och urinblåsan med hjälp av cystoskopi.
 • Det kan vara aktuellt att använda ultraljud och för att undersöka om det finns cancerförändringar förs en tunn nål in i prostatakörteln för att hämta ut vävnadsbitar till mikroskopi.

Remiss

 • Om man bedömer att det behövs en operation, eller om det finns misstanke om prostatacancer, skickas en remiss till en urolog.

Läsarfråga: Jag har ett PSA-värde på 13, är det för högt? Läs svaret här från Lars J Norlén, docent i urologi »


Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.