Intresseområden sparade.
Tack, din epostadress är nu registrerad.
Fakta | Manlig hälsa

Urineringsbesvär hos män,  symtomguide


Publicerad den: 2013-01-24
Publicerad av: Mats Halldin, ST-läkare allmänmedicin och med. dr., medicinsk chef, Netdoktor

Annons

Vad är urineringsbesvär hos män?

 • Urineringsbesvär hos män betecknas nedre urinvägsbesvär på fackspråk. Tillståndet beror ibland på att prostatakörteln som omger urinröret växer med åren. Körteln klämmer då åt allt mer kring urinröret:
  • Se normal och förstorad prostata
 • Lagringssymtom:
  • Har sin orsak i urinblåsan och innebär plötslig och kraftig urinträngning, frekvent urinering, små volymer, nattlig urinering, smärtor vid blåsfyllnad och urinläckage
 • Tömningssymtom:
  • Startsvårigheter, svag stråle, känsla av ofullständig tömning, avbruten urinering, behov av att pressa/trycka, efterdropp, sveda eller smärta vid urinering och tidigare akut urinstopp

Förekomst

 • Nedre urinvägssymtom uppträder med ökande frekvens hos nästan alla män när de blir äldre.
 • Hos män över 60 år som är friska i övrigt har följande rapporterats:
  • Frekvent urinering hos 30–40 %
  • Kraftiga trängningar hos 10–20 %
  • Startsvårigheter och svag stråle hos 10–25 %
  • Efterdropp hos 30–40 %
  • Behov av att stiga upp tre gånger eller mer på natten för att urinera, hos 10–15 %

Bedömning av prostatabesvär

 • Föreligger en godartad förstoring av prostatan eller kan det föreligga prostatacancer?
 • Behöver tillståndet behandlas?
 • Kan det finnas någon annan orsak som behöver utredas?
Annons
Annons

Vad är orsaken till urineringsbesvär hos män?

Vanliga orsaker

 • Godartad förstorad prostatakörtel (benign prostatahyperplasi – BPH):
  • Normal ökning av mängden prostatavävnad hos medelålders och äldre män medför ökande urineringsbesvär
  • Symtomen kan vara plötslig och kraftig trängning, frekvent urinering, små volymer, nattlig urinering, smärtor vid blåsfyllnad och hos vissa urinläckage
  • Andra besväras mer av startsvårigheter, svag stråle, känsla av ofullständig tömning, avbruten urinering, behov av att pressa/trycka, efterdropp och sveda eller smärta vid urinering
 • Prostatacancer:
  • Är den vanligaste cancerformen bland män – Prostatacancer är ofta utan symtom i den tidiga fasen men kan förekomma samtidigt som BPH
 • Förträngning i blåshalsen vid urinblåsans utlopp:
  • Beror på att blåshalsen inte öppnar sig när urinblåsan drar ihop sig för att tömmas
  • Ses oftast hos yngre medelålders män, alltså i en åldersgrupp där man inte förväntar sig att hitta en godartad förstorad prostatakörtel
 • Trångt urinrör på grund av ärrvävnad (uretrastriktur):
  • Är ofta ett resultat efter tidigare inflammation i urinröret (uretrit)

Mer sällsynta orsaker

 • Urinvägsinfektion (akut cystit):
  • Ett förhållandevis sällsynt tillstånd hos män som beror på en ytlig infektion i urinblåsans och urinrörets slemhinnor
  • Typiska symtom är sveda vid urinering, frekvent urinering, smärtor och obehag ovanför blygdbenet, men buksmärtor eller ryggsmärtor i nedre delen av ryggen förekommer också
 • Kronisk inflammation i prostatan (kronisk prostatit):
  • Inte helt ovanligt
  • Typiska symtom kan vara smärtor eller obehag i skrevet, urineringsproblem, flytningar och blodig utlösning
 • Senkomplikation till diabetes mellitus (typ 1 eller typ 2):
  • Nervskador kan påverka blåstömningen och medföra tömningsproblem
 • Blåscancer:
  • Uppstår oftast i 60–70-årsåldern, tre av fyra är män. Cigarettrökning anses vara orsaken hos 50 % av männen och 25 % av kvinnorna
  • Smärtfria episoder eller ihållande synligt blod i urinen är det viktigaste symtomet, tillståndet kan även ge frekventa eller snabbt återkommande cystiter och irritationssymtom från blåsan

Vad kan man göra själv?

 • För att minska besvären på natten kan man undvika att dricka för mycket sent på kvällen.
Annons
Annons

När ska man söka vård?

 • Vid osäkerhet om vad orsaken kan vara och framträdande symtom bör man kontakta vården.

Utredning

Sjukdomshistorien

Vanliga frågor

 • Hur länge har besvären pågått?
 • Hur har tillståndet utvecklats?
 • Har du nu fått akuta besvär? I så fall vilka?
  • Stopp i urineringen?
  • Sveda vid blåstömning?
  • Blod i urinen?
 • Behöver du vanligtvis gå upp och kissa på natten?
  • Hur många gånger per natt i genomsnitt?
 • Har du problem med att hålla dig? Har du läckageproblem?
 • Har du några andra sjukdomar?
 • Testa dig själv och ta med formuläret till läkaren: Internationell prostataskala.
 • Du kan fylla i det här formuläret och ta med det till läkaren: Urineringsschema.

Undersökningar

 • Man kan känna prostatakörteln genom att föra upp pekfingret i ändtarmen. Undersökaren bedömer om prostatakörteln är förstorad, och om den innehåller knutor, vilket kan vara tecken på cancer.
 • I vissa fall finns det behov av att göra en mer omfattande kroppsundersökning.
 • Urinen undersöks.
 • Enkla blodprover hör oftast till:
  • PSA, ett ämne som utsöndras av prostatan, mäts ofta
  • Vid ett högt PSA är risken för cancer högre och vid ett lågt värde är risken mindre
 • En mer omfattande utredning hos en specialist består av en undersökning där man tittar hur det ser ut inne i urinröret och urinblåsan med hjälp av cystoskopi.
 • Det kan vara aktuellt att använda ultraljud och för att undersöka om det finns cancerförändringar förs en tunn nål in i prostatakörteln för att hämta ut vävnadsbitar till mikroskopi.

Remiss

 • Om man bedömer att det behövs en operation, eller om det finns misstanke om prostatacancer, skickas en remiss till en urolog.

Du har valt bort en eller flera kakor vilket kan påverka viss utökad funktionalitet på siten.

Annons